17.5.4 Přesun poukázky

Poukázky z jedné dávky můžete přesunout do jiné dávky/podání nebo do nezařazených. Poukázky, které chcete přesunout, musíte nejprve v Seznamu pořízených poukázek označit kliknutím v zaškrtávacím poli. Potom ve volbě „Další akce“ vyberte akci „Označené přesunout do jiné dávky/nezařazených“. Zobrazí se tabulka „Seznam podání“. Chcete-li poukázky přesunout do nezařazených, klikněte na tlačítko Nezařazené. Chcete-li poukázky přesunout do jiné dávky, vyberte kliknutím na řádek v seznamu podání příslušné podání a následně dávku, do které chcete poukázku přesunout. Chcete-li poukázku přesunout do nové dávky nebo nového podání, musíte nejprve kliknutím na tlačítko Nové podání vytvořit nové podání a kliknutím na tlačítko Nová dávka vytvořit novou dávku.

14
Obrázek: Označení poukázky

15
Obrázek: Označené přesunout do jiné dávky/nezařazených

Pozn. Při přesunu je nastavena kontrola na položku „Termín výplaty“, které musí být v rozmezí maximálně 365 dní od aktuálního data. Poukázka je přesunuta, ale je označena jako chybná (červeně) a je zobrazeno informativní hlášení „Zvolené datum výplaty je mimo povolené rozmezí 365 dní“.