17.6 Uzavření dávky

Je-li dávka připravena k uzavření, je v tabulce „Seznam dávek“ u této dávky zobrazena ikona17 „Dávka je připravena k uzavření“ a je zobrazeno tlačítko Uzavřít, tímto se provede uzavření dávky. V tomto případě se zobrazí informativní hlášení: „Dávka byla uzavřena.“

Obsahuje-li dávka chybná data, je u této dávky zobrazena ikona18 „Dávka obsahuje chybná data“. Tato chybná data lze v rámci jedné dávky opravit nebo je přeřadit mezi nezařazené poukázky a opravit později.

Je-li již dávka uzavřena, je u této dávky zobrazena ikona 19 „Dávka již byla uzavřena“. Pokud nebylo ještě uzavřeno podání, lze do uzavřené dávky opakovaně vstoupit a provádět změny. Následně je ovšem nutné dávku znovu uzavřít.