17.7 Uzavření podání

> Poukázky typu „B“ > Seznam podání > Uzavřít

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít. Toto se zobrazí pouze v případě, že všechny dávky pro dané podání jsou již uzavřené. V opačném případě musíte nejprve uzavřít všechny dávky pro dané podání a následně uzavřít podání. Pokud dávka nebo podání neobsahují žádné poukázky, je umožněno prázdné dávky nebo podání zrušit a to tlačítkem Smazat. V případě potvrzení tlačítka Uzavřít se zobrazí dotaz „Chcete opravdu uzavřít?“. Po potvrzení tlačítka „OK“ se zobrazí informativní hlášení: „Podání bylo uzavřeno“. Vytvořený soubor je uložen do vybraného úložiště. Tento soubor musí podavatel ručně zašifrovat pomocí sw CRYPTA (viz kapitola 20.6) a zaslat ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu ČP (obě jsou uvedeny v Dohodě o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B).
Soubor poštovních poukázek B je možné opakovaně vytvořit a standardně otevřít nebo uložit. Uživatel si ve volbě „Všechna podání“ vyhledá požadované již uzavřené podání a klikne na tlačítko „Uzavřeno“. Následně se zobrazí okno „Stažení souboru“ pro opětovné otevření či uložení souboru poštovních poukázek B.