17.8 Úhrnný soupis

> Poukázky typu „B“ > Seznam podání > Úhrnný soupis

Pro vygenerování tiskového výstupu “Úhrnný soupis plateb” lze použít tlačítko Úhrnný soupis. Úhrnný soupis plateb lze vytvořit a vytisknout pro otevřená i uzavřená podání.
Po vygenerování tiskového výstupu “Úhrnný soupis plateb” je možné editovat pole Konst. symbol, Spec. symbol, Datum a Popis.

20
Obrázek: Vygenerovaný tiskový výstup Úhrnný soupis plateb

Tisk úhrnného soupisu plateb se provede ve volbě: Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka, kde provedete výběr tiskárny. Po nastavení parametrů pro tisk se potvrdí tlačítko „OK“ a provede se vytištění dokumentu.