17.9 Detailní soupis

> Poukázky typu „B“ > Seznam podání > Detailní soupis

Pro vygenerování tiskového výstupu “Detailní soupis plateb” lze použít tlačítko Detailní soupis. Detailní soupis plateb lze vytvořit a vytisknout pro otevřená i uzavřená podání.
Po vygenerování tiskového výstupu “Detailní soupis plateb” je možné editovat pole Konst. symbol, Spec. symbol, Datum a Popis.

22
Obrázek: Vygenerovaný tiskový výstup Detailní soupis plateb

Tisk detailního soupisu plateb se provede ve volbě: Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka, kde provedete výběr tiskárny. Po nastavení parametrů pro tisk se potvrdí tlačítko „OK“ a provede se vytištění dokumentu.