18 Nápověda

18.1 Dokumentace
18.2 FAQ
18.3 Změny

18.1 Dokumentace

> Nápověda > Dokumentace

Po kliknutí na volbu „Dokumentace“ se zobrazí dokumenty, které je možné si uložit/otevřít ve formátu „html“ a „pdf“.

Seznam změn
Obrázek: Menu Nápověda - Dokumentace

18.2 FAQ

> Nápověda > FAQ

Po kliknutí na volbu FAQ se otevře dokument ve formátu „pdf“, který obsahuje souhrn nejčastěji kladených otázek k aplikaci PodáníOnline a odpovědí na ně.

18.3 Změny

> Nápověda > FAQ

Po kliknutí na volbu Změny se zobrazí seznam změn provedených v aplikaci k jednotlivému datu. Po výběru změn (kliknutím) je zobrazen dokument ve formátu „pdf“, který obsahuje soupis provedených změn v aplikaci POL k vybranému datu.

Seznam změn
Obrázek: Seznam změn

Pokud byly provedeny změny v aplikaci, tak se při prvním vstupu do aplikace (po změnách) zobrazí zpráva z webové stránky s upozorněním. Potvrzením OK se zobrazí dokument ve formátu „pdf“, který obsahuje soupis posledních provedených změn v aplikaci PodáníOnline. Tlačítkem Storno toto zobrazení ignorujete.

Upozornění
Obrázek: Upozornění