17.12.1 Export dat

> Poukázky > Ruční vstup >Export podání

Export dat lze provést pouze z uzavřeného podání a to kliknutím na tlačítko Export v tabulce „Seznam podání“. Pro export dat do souboru musí být nejprve vybrána konfigurace (viz popis níže) a formát souboru, do kterého se export dat provede:

24
Obrázek: Export podání Pk B