20.1 Aktualizační balíček

Kořenový certifikát certifikační autority lze nainstalovat z aktualizačního balíčku firmy Microsoft s novými Root certifikáty. Aktualizace kořenových certifikátů v systémovém úložišti Windows probíhá v závislosti na operačním systému následovně:

Windows XP SP 3
Pro tento operační systém byl nastaven aktualizační balíček, který lze stáhnout z adresy:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=e4f9b573-66d7-4dda-95d5-26c7d0f6c652

Pokud má zákazník zapnuté automatické aktualizace, balíček se nainstaluje automaticky.

Windows Vista + Windows 7
U těchto operačních systémů se Root certifikáty stahují on-line přímo z webového úložiště Microsoftu. Zákazník v tomto případě nemusí instalovat vůbec nic, certifikát se automaticky zobrazí jako důvěryhodný. Certifikáty podřízené certifikační autority se stahují vždy z webových stránek PostSignum.