20.2 Instalační balíček

Pro automatickou instalaci certifikátů autorit České pošty do aplikace Internet Explorer lze využít instalační balíček
CA_postsignum.exe.
Vlastní balíček spolu postupem instalace naleznete na webu http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html .