20.3 Automatická instalace certifikátů certifikačních autorit

Automatická instalace certifikátů certifikačních autorit provedete na webu http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html , pomocí tlačítka „Instalovat certifikáty“. Následně pomocí informačních oken potvrdíte automatickou instalaci certifikátů do svého PC.