20.4 Ruční instalace certifikátů certifikačních autorit

Ruční instalace certifikátů certifikačních autorit se provádí na webu http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html, ve volbě ruční instalace certifikátů certifikačních autorit stažením souborů z tabulky „Soubory s certifikáty autorit PostSignum Root QCA 2“ v tomto pořadí.

  1. Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 2 – zvolí se požadovaný formát
  2. Komerční certifikační autorita PostSignum Public CA 2 – zvolí se požadovaný formát

20.4.1 Microsoft Internet Explorer

Instalaci provedete kliknutím na soubor. Zobrazí se okno „Stažení souboru – upozornění zabezpečení.“

Stažení souboru - upozornění zabezpečení
Obrázek: „ Stažení souboru - upozornění zabezpečení“

Zde kliknete na tlačítko „Otevřít“, zobrazí se nové okno „Certifikát“.

Certifikát
Obrázek: „Certifikát“

Zde kliknete na tlačítko „Nainstalovat certifikát“. Zobrazí se okno „Průvodce importem certifikátu“.

Průvodce importem certifikátu
Obrázek: „Průvodce importem certifikátu“

Zde kliknete na tlačítko „Další“. Zobrazí se možnosti pro výběr úložiště certifikátu.

Průvodce importem certifikátu“ – výběr úložiště
Obrázek: „Průvodce importem certifikátu“ – výběr úložiště

Zde doporučujeme ponechat přednastavenou možnost „Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu“. Poté kliknete na tlačítko „Další“. Zobrazí se „Průvodce importem certifikátu“ – „Dokončení Průvodce importem certifikátu“.

dokončení
Obrázek: „Průvodce importem certifikátu“ – dokončení

Potvrzením tlačítka „Dokončit“ provedete dokončení importu certifikačních autorit.

Proběhl-li import úspěšně, zobrazí se okno „Průvodce importem certifikátu“ s informací „Import byl úspěšně dokončen“, které potvrdíte kliknutím na tlačítko „OK“.

informace
Obrázek: „Průvodce importem certifikátu“ – informace

V posledním kroku je nutno potvrdit tlačítko „OK“ v tabulce „Certifikát“.

certifikát2
Obrázek: „Certifikát“