20 Certifikační autorita PostSignum

20.1 Aktualizační balíček
20.2 Instalační balíček
20.3 Automatická instalace certifikátů certifikačních autorit
20.4 Ruční instalace certifikátů certifikačních autorit

Instalaci certifikátu certifikačních autorit lze provést z webové stránky poskytovatele http://www.postsignum.cz. Certifikáty naleznete ve volbě Certifikáty a CRL autorit – Certifikáty autorit. Jedná se o dva certifikáty certifikačních autorit (musí být nainstalovány oba dva):

  1. Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 2
  2. Komerční certifikační autorita PostSignum Public CA 2

20.1 Aktualizační balíček

Kořenový certifikát certifikační autority lze nainstalovat z aktualizačního balíčku firmy Microsoft s novými Root certifikáty. Aktualizace kořenových certifikátů v systémovém úložišti Windows probíhá v závislosti na operačním systému následovně:

Windows XP SP 3
Pro tento operační systém byl nastaven aktualizační balíček, který lze stáhnout z adresy:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=e4f9b573-66d7-4dda-95d5-26c7d0f6c652

Pokud má zákazník zapnuté automatické aktualizace, balíček se nainstaluje automaticky.

Windows Vista + Windows 7
U těchto operačních systémů se Root certifikáty stahují on-line přímo z webového úložiště Microsoftu. Zákazník v tomto případě nemusí instalovat vůbec nic, certifikát se automaticky zobrazí jako důvěryhodný. Certifikáty podřízené certifikační autority se stahují vždy z webových stránek PostSignum.

20.2 Instalační balíček

Pro automatickou instalaci certifikátů autorit České pošty do aplikace Internet Explorer lze využít instalační balíček
CA_postsignum.exe.
Vlastní balíček spolu postupem instalace naleznete na webu http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html .

20.3 Automatická instalace certifikátů certifikačních autorit

Automatická instalace certifikátů certifikačních autorit provedete na webu http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html , pomocí tlačítka „Instalovat certifikáty“. Následně pomocí informačních oken potvrdíte automatickou instalaci certifikátů do svého PC.

20.4 Ruční instalace certifikátů certifikačních autorit

Ruční instalace certifikátů certifikačních autorit se provádí na webu http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html, ve volbě ruční instalace certifikátů certifikačních autorit stažením souborů z tabulky „Soubory s certifikáty autorit PostSignum Root QCA 2“ v tomto pořadí.

  1. Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 2 – zvolí se požadovaný formát
  2. Komerční certifikační autorita PostSignum Public CA 2 – zvolí se požadovaný formát

20.4.1 Microsoft Internet Explorer

Instalaci provedete kliknutím na soubor. Zobrazí se okno „Stažení souboru – upozornění zabezpečení.“

Stažení souboru - upozornění zabezpečení
Obrázek: „ Stažení souboru - upozornění zabezpečení“

Zde kliknete na tlačítko „Otevřít“, zobrazí se nové okno „Certifikát“.

Certifikát
Obrázek: „Certifikát“

Zde kliknete na tlačítko „Nainstalovat certifikát“. Zobrazí se okno „Průvodce importem certifikátu“.

Průvodce importem certifikátu
Obrázek: „Průvodce importem certifikátu“

Zde kliknete na tlačítko „Další“. Zobrazí se možnosti pro výběr úložiště certifikátu.

Průvodce importem certifikátu“ – výběr úložiště
Obrázek: „Průvodce importem certifikátu“ – výběr úložiště

Zde doporučujeme ponechat přednastavenou možnost „Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu“. Poté kliknete na tlačítko „Další“. Zobrazí se „Průvodce importem certifikátu“ – „Dokončení Průvodce importem certifikátu“.

dokončení
Obrázek: „Průvodce importem certifikátu“ – dokončení

Potvrzením tlačítka „Dokončit“ provedete dokončení importu certifikačních autorit.

Proběhl-li import úspěšně, zobrazí se okno „Průvodce importem certifikátu“ s informací „Import byl úspěšně dokončen“, které potvrdíte kliknutím na tlačítko „OK“.

informace
Obrázek: „Průvodce importem certifikátu“ – informace

V posledním kroku je nutno potvrdit tlačítko „OK“ v tabulce „Certifikát“.

certifikát2
Obrázek: „Certifikát“