1 Úvod

Tento dokument popisuje jednotlivé volby a jejich funkcionalitu webové aplikace PodáníOnline. Tato aplikace je určená smluvním klientům České pošty, s.p. k elektronickému vytváření a předávání podacích údajů k zásilkám a poštovním poukázkám B.