23.3 Standardní kódování služeb s oddělovačem „+“ pro import souboru Pk B

1 Do vlastních rukou
3 Dodejka
8 VR jen adresáta
20 Neukládat
26 Nedosílat
27 Neukládat + nedosílat
28 Nevyplácet před