23.5 Číselník chyb vyskytujících se v importovaných souborech k adresátům, zásilkám, obchodním psaním a poukázkám typu B

Přijato ke zpracování Popis chyby
ANO adresát neuveden
ANO chybná adresa – neexistující PSČ nebo obec
ANO nepřesná adresa – nenalezen objekt
ANO hmotnost není číslo
ANO udaná cena není číslo
ANO neuvedena částka dobírky
ANO neuvedena povinná služba 20 ani 22 ani 3U
ANO neuvedena povinná služba 37 ani 38
ANO neuvedena povinná služba 42 ani 43 ani 44
ANO neuvedena povinná služba 14 ani 19
ANO neuvedena povinná služba 3 ani 32 ani 33
ANO hmotnost mimo povolený rozsah
ANO hmotnost mimo povolený rozsah služby 11
ANO neuvedena částka udané ceny
ANO udaná cena mimo povolený rozsah
ANO dobírka mimo povolený rozsah
ANO neuveden typ dobírky
ANO neuveden variabilní symbol poukázky
ANO variabilní symbol poukázky není číslo
ANO není uveden povinný údaj – telefonní číslo adresáta
ANO zásilku tohoto typu nelze na uvedenou adresu odeslat
ANO není uveden povinný údaj – telefonní číslo nebo email adresáta
ANO zásilku tohoto typu s dobírkou větší než 20 000kč nelze na uvedenou adresu odeslat
ANO neplatný kód MRN
ANO neplatný formát data narození
ANO nevyplněn variabilní symbol zásilky
ANO adresu nelze zvolit (adresa obsahuje údaj Poste restante, P.O.Box nebo Na poštu)
ANO adresa je vhodná pouze pro produkt Na poštu
ANO mobil – neplatné telefonní číslo
ANO telefon – neplatné telefonní číslo
ANO nepovolená kombinace adresy a subjektu
ANO zásilka nad 10kg – bude účtována cena s DPH
ANO neuvedena hmotnost
ANO neuvedena částka
ANO částka není číslo
ANO příliš velká částka
ANO chyba v termínu výplaty
ANO šířka mimo povolený rozsah
ANO šířka není celé číslo
ANO výška mimo povolený rozsah
ANO výška není celé číslo
ANO délka mimo povolený rozsah
ANO délka není celé číslo
ANO adresa odesílatele není vhodná pro produkt Nadrozměrná zásilka (adresa obsahuje údaj P.O.Box nebo Poste Restante)
ANO adresát není vhodný pro produkt Nadrozměrná zásilka (nevyplněn mobil nebo telefon)
ANO objemová hmotnost mimo povolený rozsah
ANO adresát mimo rozsah 40 znaků pro přenos ke zpracování Pk B
ANO neuvedeno ID obchodního psaní
ANO neuvedena délka
ANO neuvedena šířka
ANO neuvedena výška
ANO neuveden počet palet
ANO počet palet není celé číslo
ANO počet palet mimo povolený rozsah
ANO zrušena služba 30 – nepovolená služba u produktu Balík Do ruky nad 30kg
ANO zrušena služba 31 – nepovolená služba u produktu Balík Do ruky nad 30kg
ANO zrušena služba 47 – nepovolená služba u produktu Balík Do ruky do 30kg
ANO Maximální výška strany zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Pokud bude hodnota vyšší, nelze tuto zásilku podat jako Balík Do ruky se službou Neklopit, ale musí být využito služby Balík Nadrozměr v kategorii NZ 2.
ANO Limit pro uložení zásilky na Výdejním místě je pro udanou cenu max. 50.000,- Kč. Zásilka bude uložena na poště, která je Výdejnímu místu nadřízená.
ANO Limit pro uložení zásilky na Výdejním místě je pro dobírku max. 50.000,- Kč. Zásilka bude uložena na poště, která je Výdejnímu místu nadřízená.
ANO Limit pro uložení zásilky na Výdejním místě je pro udanou cenu a dobírku max. 50.000,- Kč. Zásilka bude uložena na poště, která je Výdejnímu místu nadřízená.
ANO neuveden počet dokumentů určených k podpisu
ANO zásilku tohoto typu nelze na uvedenou adresu adresáta dokumentů odeslat (obsahuje údaj Na poštu)
ANO není uveden povinný údaj – mobilní telefonní číslo nebo email adresáta
ANO adresát dokumentů neuveden
ANO chybná adresa adresáta dokumentů – neexistující PSČ nebo obec
ANO nepřesná adresa adresáta dokumentů – nenalezen objekt
ANO mobil - neplatné telefonní číslo nebo email adresáta dokumentů
ANO nesprávný formát zákaznické karty
ANO nesprávný formát zákaznické karty adresáta dokumentů
ANO nesprávný formát čísla objednávky ZPRO
ANO váš kód partnera neodpovídá zadanému kódu objednávky
ANO neexistující číslo objednávky
ANO objednávka s tímto číslem byla stornována
ANO k číslu objednávky existuje přiřazená zásilky, číslo objednávky nelze použít
ANO dobírková částka je vyšší než celková cena objednávky
ANO neuvedeno číslo objednávky ZPRO
ANO číslo objednávky nelze použít, ještě nedošlo k jejímu odeslání
ANO nesprávný formát čísla objednávky ZPRO
ANO doplněna povinná služba 75 k číslu objednávky
ANO neuvedena kategorie zásilky
ANO neuvedena měna celní hodnoty
ANO neuvedena data celní prohlášky
ANO množství celního obsahu mimo povolený rozsah
ANO neuvedeno množství celního obsahu
ANO hmotnost celního obsahu mimo povolený rozsah
ANO neuvedena hmotnost celního obsahu
ANO neuvedena celní hodnota položky
ANO neuvedena země původu zboží
ANO neuveden tarifní kód
ANO neuveden popis obsahu zboží
ANO nesouhlasí měna udané ceny
ANO variabilní symbol není číslo
ANO nesouhlasí měna dobírky
ANO PSČ adresáta musí být vyplněno
ANO váhové rozmezí je mimo povolený rozsah
ANO celní hodnota položky je mimo povolený rozsah
ANO nesprávný formát kategorie zásilky
ANO nesprávný formát měny celní hodnoty
ANO nesprávný formát množství celního obsahu
ANO nesprávný formát hmotnosti celního obsahu
ANO nesprávný formát celní hodnoty položky
ANO nesprávný formát země původu zboží
ANO nesprávný formát tarifního kódu
ANO neexistující země původu zboží
ANO neuvedena povinná služby č.43 nebo č.44 k datům celní prohlášky
ANO neplatný formát rodného čísla
ANO přiřazena služba 1A Doruč. 8-14 hod
ANO přiřazena služba 1B Doruč. 13-19 hod 0
ANO zrušena služba 1A – nepovolena k PSČ adresáta
ANO zrušena služba 1B – nepovolena k PSČ adresáta
ANO počet odpovědních zásilek při vyplnění ID zásilky nelze importovat
ANO hodnota „Počet odpovědních zásilek“ je mimo povolený rozsah
ANO> k technol. číslu a produktu je k dispozici méně než 100ks podacích čísel. Kontaktujte svého obch. manažera
ANO zrušena služba 1A Doruč. 8-14 hod - nepovolena se službou 1B
ANO zrušena služba 1A a 1B - nepovolená kombinace doplňkových služeb
ANO zrušena služba 1B Doruč. 13-19 hod - nepovolena se službou 1A
ANO neuveden počet dní pro vrácení zásilky
ANO neuveden způsob vrácení zásilky (ekonom./let.)
ANO zrušena nepovolená služba 1V – Vrácení zboží
ANO neuvedena část obce – sl. Gar. čas dodání v Ne/Sv nemusí být realizována
ANO nepřesná (nejednoznačná) adresa
ANO zrušena nepovolená služba 9 prioritně
ANO zrušena služba 1E - neuveden kontaktní údaj adresáta
ANO zrušena služba 5B - neuveden kontaktní údaj adresáta
ANO zrušena služba 5D - neuveden kontaktní údaj adresáta
ANO zrušena služba 5B a 5C -nepovolená kombinace doplňkových služeb
ANO zrušena služba 5B a 5D - nepovolená kombinace doplňkových služeb
ANO zrušena služba 5C a 5D - nepovolená kombinace doplňkových služeb
ANO uvedena nepovolená kategorie zásilky - nahrazena kategorií Dokumenty
ANO neexistující nebo nesprávná provincie
ANO není uveden povinný údaj - město adresáta
ANO není uveden povinný údaj - ulice adresáta
ANO neuvedena rozměrová kategorie zásilky
ANO přiřazena služba 1D – cenný obsah
ANO zrušena služba 1D
ANO pozor – požadavek na speciální balení zásilky
ANO adresa není přesná, byla upravena
ANO nepovolená kategorie zásilky – dárek- jde pouze o zboží/komodity zasílané mezi dvěma fyzickými osobami
ANO upraven tarifní kód na max. počet 6-ti znaků
ANO nesouhlasí země určení s VDD
ANO nepořízeny všechny zásilky k VDD
ANO chybný formát PSČ adresáta
ANO k dopl. sl. Dobírka neuvedena dobírková částka
ANO k dobírkové částce neuvedena dopl. sl. Dobírka
ANO neplatný tarifní kód
ANO tarifní kód upraven dle popisu celního obsahu
ANO neplatný popis celního obsahu
ANO popis celního obsahu upraven dle tarifního kódu
NE dobírka není číslo
NE číslo účtu není číslo
NE banka není číslo
NE předčíslí účtu není číslo
NE nesouhlasí měna dobírkové částky
NE neznámý typ zásilky
NE neuveden typ zásilky
NE nesouhlasí typ zásilky - XX s ID zásilky -YYNNNNNNNNNN
NE neuvedeno ID zásilky
NE nepovolené ID zásilky
NE nesouhlasí technologické číslo – XXXXXX s ID zásilky YYNNNNNNNNNN
NE nepovolená kombinace doplňkových služeb
NE duplicitní zásilka
NE nesouhlasí kontrolní číslo
NE vyčerpaná řada podacích čísel
NE neuvedeno ID odpovědní zásilky
NE nepovolená kombinace adresy a služby 18 (doručení v So)
NE nepovolená kombinace adresy a služby 19 (doručení v Ne/Sv.)
NE nepovolená kombinace doplňkových služeb 43+44
NE napočtená dobírka je nad povolený rozsah
NE napočtená dobírka u hlavní zásilky je nad povolený rozsah
NE adresa není vhodná pro produkt Obchodní psaní
NE tuto zásilku již nelze uložit, fyzická hmotnost celé vícekusové zásilky přesáhla limit 1000kg
NE tuto zásilku již nelze uložit, objemová hmotnost celé vícekusové zásilky přesáhla limit 3000kg
NE nepovolené ID obchodního psaní
NE nesouhlasí technologické číslo – XXXX s ID obchodního psaní
NE neuveden povinný údaj – email odesílatele
NE nepovolená kombinace adresy do Balíkomatu a sl. 36 (Potvrzení dokumentace při dod.)
NE nepovolená kombinace adresy do Balíkomatu a sl. 37 (Ověření údajů při dod.)
NE nepovolená kombinace adresy do Balíkomatu a sl. 38 (Předání inf. při dod.)
NE celková hmotnost zboží je vyšší než hmotnost uvedená u zásilky
NE nesouhlasí kontrolní číslo čárového kódu CN22
NE duplicitní číslo čárového kódu CN22 v rámci 13-ti měsíců
NE chybné ID čárového kódu
NE adresa je vhodná pouze pro vnitrostátní zásilky
NE pro tech. číslo a produkt nesjednána služba bezdokladová dobírka
NE nepovolená kombinace doplňkových služeb – rozměr zásilky
NE nepovolená kombinace doplňkových služeb – rozměr zásilky a sl. 11 (Křehce)
NE nepovolený počet VK
NE neuveden typ dokumentu
NE neuveden typ zásilky
NE duplicitní typ dokumentu
NE neplatný typ zásilky
NE MRN již bylo použito