23.8 SW Crypta

Na této stránce naleznete vše potřebné, především potom postup pro zprovoznění SW Crypta:

http://www.postsignum.cz/sifrovani.html