23 Přílohy

23.1 Standardní kódování služeb pro import zásilek (oddělovač „+“)
23.2 Produkty povolené pro podání se Zákaznickou kartou
23.3 Standardní kódování služeb s oddělovačem „+“ pro import souboru Pk B
23.4 Jednomístné kódy služeb pro importování souboru Pk B
23.5 Číselník chyb vyskytujících se v importovaných souborech k adresátům, zásilkám, obchodním psaním a poukázkám typu B
23.6 Číselník zemí – názvy a ISO kódy jednotlivých států
23.7 SW Crypta

23.1 Standardní kódování služeb pro import zásilek (oddělovač „+“)

Číslo služby Název služby Zkratka služby tištěná na Podací arch
1 Do vlastních rukou VZ
3 Dodejka D
4 Dobírka Pk A DA
4 Dobírka k mezinárodním zásilkám
5 Dobírka Pk C DC
6 Odpovědní zásilka OZ
7 Udaná cena UC
8 VR jen adresáta VR
9 Prioritně PR
10 Neskladně EN
11 Křehce F
12 Uložit 7 dní U7
13 Opis PS PS
14 Garantovaný čas dodání EE
16 Neprodlužovat úložní dobu NL
18 Garantované dodání v sobotu SB
19 Doručení v neděli a svátky DN
20 Neukládat NU
21 Uložit 3 dny U3
22 Uložit 10 dnů UX
1U Uložit 10 pracovních dnů UXP
23 Zmeškalá Z
24 Komplexní doručení KD
25 Odvoz starého spotřebiče O
26 Nedosílat ND
27 Vyzvednutí třetí osobou TO
28 Sleva „J“ J
29 Balík Do ruky nad 30 kg DR30
30 Prodloužení úložní doby LH
31 Poste restante PO
32 Dodejka + Do vl. rukou DZ
33 Dodejka + VR jen adresáta DR
34 SMS avízo AT
36 Uložit – adresát neznámý - (pro zásilky RR) Potvrzení dokumentace při dodání (pro zásilky DR, DV, DE, NP, NV, NA, BN a BE) UO, POD
37 Schránka – vložit (pro zásilky RR) Ověření údajů při dodání (pro zásilky DR, DV, DE, NP, NV, NA, BN a BE) SA, OUD
38 Schránka – nevkládat (pro zásilky RR) Předání informací z dodání (pro zásilky DR, DV, DE, NP, NV, NA, BN a BE) SN, PID
3U Uložit 15 dnů – zákoník práce UZP
40 Doručit firmě DF
41 Bezdokladová dobírka E
42 MZ – Dokument DE
43 MZ – Zboží/Dárek/Ostatní ( pro mezinárodní zásilky) Odpovědní obálka (pro zásilky DR, DV, DE, NP, NV, NA, BN a BE) PE, OL
44 MZ – Zboží s VDD (vývozní doprovodný doklad – pro uplatnění odpočtu DPH) ZD
45 Avízo S+E eA
46 E-mail avízo AE
47 Neklopit (Nadrozměrná zásilka a Balík Do ruky nad 30kg) NK
48 Save Key SK
49 Ověření údajů OU
50 Doporučená psaní  
51 Doporučená psaní standard  
52 Doporučená slepecká zásilka  
53 Doporučená zásilka do zahraničí  
54 Doporučená slepecká zásilka do zahraničí  
55 Doporučený tiskovinový pytel do zahraničí  
56 Úřední psaní  
57 Úřední psaní standard  
60 Firemní psaní doporučeně  
61 MZ obyčejná zásilka  
62 MZ obyčejný tiskovinový pytel  
63 MZ obyčejná slepecká zásilka  
68 Paleta PT
69 Vícekus II (u Balíku Nadrozměr) VII
70 Vícekusová zásilka VK
71 Consignment CG
76 eDodejka SMS DM
77 eDodejka S+E DE
78 eDodejka S+E eD
80 Podání PostBox PB
91 Předzpracovaná PP
1A Doruč. 8-14 hod PD
1B Doruč. 13-19 hod PO
4C Nevracet
9A Vrátit letecky
9B Vrátit ekonomicky
S Velikost S S
M Velikost M M
L Velikost L L
XL Velikost XL XL
1D Cenný obsah CO
1N Nestandard NR
1K Ekonomický režim dodání EK

Pozn.: V případě, že jsou v importovaném souboru obsaženy doporučené zásilky a není zaškrtnuta volba „Generovat služby“, je nutné k nim v importovaném souboru pro rozlišení druhu doporučené zásilky doplnit jednu ze sl č. 50 – 57, č. 60 a č. 61 - 63.

23.2 Produkty povolené pro podání se Zákaznickou kartou

Obyčejné psaní
Standard – psaní
Obchodní psaní
Obchodní psaní – tisk
Obyčejný balík
MZ – Obyčejná zásilka
MZ – Obyčejný tiskovinový pytel
MZ – Obyčejná slepecká zásilka
Doporučená zásilka
Cenné psaní
Doporučená slepecká zásilka
EMS
Doporučený balíček
Doporučená zásilka standard
MZ – Doporučená zásilka
MZ – Cenné psaní
MZ – Doporučená slepecká zásilka
MZ – Doporučený tiskovinový pytel
MZ – EMS
Úřední psaní
Úřední psaní STANDARD
Cenný balík do 10tis.
Cenný balík nad 10tis.
Balík Do ruky
Balík Na poštu
Balík Expres
Balík Nadrozměr
MZ – Standardní balík
MZ – Cenný balík
MZ – Obchodní balík
Firemní psaní
Firemní psaní doporučeně

23.3 Standardní kódování služeb s oddělovačem „+“ pro import souboru Pk B

1 Do vlastních rukou
3 Dodejka
8 VR jen adresáta
20 Neukládat
26 Nedosílat
27 Neukládat + nedosílat
28 Nevyplácet před

23.4 Jednomístné kódy služeb pro importování souboru Pk B

Znak v PS Slovy
0 Bez služeb
1 Do vlastních rukou výhradně jen adresáta (VR jen adresáta)
2 Nevyplácet před
3 VR jen adresáta + Nevyplácet před
4 Dodejka
5 VR jen adresáta + Dodejka
6 Nevyplácet před + Dodejka
7 VR jen adresáta + Nevyplácet před + Dodejka
8 Neukládat
9 Neukládat + VR jen adresáta
A Neukládat + Nevyplácet před
B Neukládat + VR jen adresáta + Nevyplácet před
C Neukládat + Dodejka
D Neukládat + VR jen adresáta + Dodejka
E Neukládat + Nevyplácet před + Dodejka
F Neukládat + VR jen adresáta + Nevyplácet před + Dodejka
G Nedosílat
H Nedosílat + VR jen adresáta
I Nedosílat + Nevyplácet před
J Nedosílat + VR jen adresáta + Nevyplácet před
K Nedosílat + Dodejka
L Nedosílat + VR jen adresáta + Dodejka
M Nedosílat + Nevyplácet před + Dodejka
N Nedosílat + VR jen adresáta + Nevyplácet před + Dodejka
O Nedosílat + Neukládat
P Nedosílat + VR jen adresáta + Neukládat
R Nedosílat + Nevyplácet před + Neukládat
S Nedosílat + VR jen adresáta + Nevyplácet před + Neukládat
T Nedosílat + Dodejka + Neukládat
U Nedosílat + VR jen adresáta + Dodejka + Neukládat
V Nedosílat + Nevyplácet před + Dodejka + Neukládat
X Nedosílat VR jen adresáta + Nevyplácet před + Dodejka + Neukládat
Q Do vlastních rukou (VR)
W VR + Nevyplácet před
Y VR + Dodejka
Z VR + Nevyplácet před + Dodejka
* VR + Neukládat
+ VR + Nevyplácet před + Neukládat
? VR + Nevyplácet před + Neukládat
! VR + Nevyplácet před + Dodejka + Neukládat
< VR + Nedosílat
> VR + Nevyplácet před + Nedosílat
= VR + Dodejka + Nedosílat
{ VR + Nevyplácet před + Dodejka + Nedosílat
} VR + Neukládat + Nedosílat
( VR + Nevyplácet před + Neukládat + Nedosílat
) VR + Dodejka + Neukládat + Nedosílat
# VR + Nevyplácet před + Dodejka + Neukládat + Nedosílat

23.5 Číselník chyb vyskytujících se v importovaných souborech k adresátům, zásilkám, obchodním psaním a poukázkám typu B

Přijato ke zpracování Popis chyby
ANO adresát neuveden
ANO chybná adresa – neexistující PSČ nebo obec
ANO nepřesná adresa – nenalezen objekt
ANO hmotnost není číslo
ANO udaná cena není číslo
ANO neuvedena částka dobírky
ANO neuvedena povinná služba 20 ani 22 ani 3U
ANO neuvedena povinná služba 37 ani 38
ANO neuvedena povinná služba 42 ani 43 ani 44
ANO neuvedena povinná služba 14 ani 19
ANO neuvedena povinná služba 3 ani 32 ani 33
ANO hmotnost mimo povolený rozsah
ANO hmotnost mimo povolený rozsah služby 11
ANO neuvedena částka udané ceny
ANO udaná cena mimo povolený rozsah
ANO dobírka mimo povolený rozsah
ANO neuveden typ dobírky
ANO neuveden variabilní symbol poukázky
ANO variabilní symbol poukázky není číslo
ANO není uveden povinný údaj – telefonní číslo adresáta
ANO zásilku tohoto typu nelze na uvedenou adresu odeslat
ANO není uveden povinný údaj – telefonní číslo nebo email adresáta
ANO zásilku tohoto typu s dobírkou větší než 20 000kč nelze na uvedenou adresu odeslat
ANO neplatný kód MRN
ANO neplatný formát data narození
ANO nevyplněn variabilní symbol zásilky
ANO adresu nelze zvolit (adresa obsahuje údaj Poste restante, P.O.Box nebo Na poštu)
ANO adresa je vhodná pouze pro produkt Na poštu
ANO mobil – neplatné telefonní číslo
ANO telefon – neplatné telefonní číslo
ANO nepovolená kombinace adresy a subjektu
ANO zásilka nad 10kg – bude účtována cena s DPH
ANO neuvedena hmotnost
ANO neuvedena částka
ANO částka není číslo
ANO příliš velká částka
ANO chyba v termínu výplaty
ANO šířka mimo povolený rozsah
ANO šířka není celé číslo
ANO výška mimo povolený rozsah
ANO výška není celé číslo
ANO délka mimo povolený rozsah
ANO délka není celé číslo
ANO adresa odesílatele není vhodná pro produkt Nadrozměrná zásilka (adresa obsahuje údaj P.O.Box nebo Poste Restante)
ANO adresát není vhodný pro produkt Nadrozměrná zásilka (nevyplněn mobil nebo telefon)
ANO objemová hmotnost mimo povolený rozsah
ANO adresát mimo rozsah 40 znaků pro přenos ke zpracování Pk B
ANO neuvedeno ID obchodního psaní
ANO neuvedena délka
ANO neuvedena šířka
ANO neuvedena výška
ANO neuveden počet palet
ANO počet palet není celé číslo
ANO počet palet mimo povolený rozsah
ANO zrušena služba 30 – nepovolená služba u produktu Balík Do ruky nad 30kg
ANO zrušena služba 31 – nepovolená služba u produktu Balík Do ruky nad 30kg
ANO zrušena služba 47 – nepovolená služba u produktu Balík Do ruky do 30kg
ANO Maximální výška strany zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Pokud bude hodnota vyšší, nelze tuto zásilku podat jako Balík Do ruky se službou Neklopit, ale musí být využito služby Balík Nadrozměr v kategorii NZ 2.
ANO Limit pro uložení zásilky na Výdejním místě je pro udanou cenu max. 50.000,- Kč. Zásilka bude uložena na poště, která je Výdejnímu místu nadřízená.
ANO Limit pro uložení zásilky na Výdejním místě je pro dobírku max. 50.000,- Kč. Zásilka bude uložena na poště, která je Výdejnímu místu nadřízená.
ANO Limit pro uložení zásilky na Výdejním místě je pro udanou cenu a dobírku max. 50.000,- Kč. Zásilka bude uložena na poště, která je Výdejnímu místu nadřízená.
ANO neuveden počet dokumentů určených k podpisu
ANO zásilku tohoto typu nelze na uvedenou adresu adresáta dokumentů odeslat (obsahuje údaj Na poštu)
ANO není uveden povinný údaj – mobilní telefonní číslo nebo email adresáta
ANO adresát dokumentů neuveden
ANO chybná adresa adresáta dokumentů – neexistující PSČ nebo obec
ANO nepřesná adresa adresáta dokumentů – nenalezen objekt
ANO mobil - neplatné telefonní číslo nebo email adresáta dokumentů
ANO nesprávný formát zákaznické karty
ANO nesprávný formát zákaznické karty adresáta dokumentů
ANO nesprávný formát čísla objednávky ZPRO
ANO váš kód partnera neodpovídá zadanému kódu objednávky
ANO neexistující číslo objednávky
ANO objednávka s tímto číslem byla stornována
ANO k číslu objednávky existuje přiřazená zásilky, číslo objednávky nelze použít
ANO dobírková částka je vyšší než celková cena objednávky
ANO neuvedeno číslo objednávky ZPRO
ANO číslo objednávky nelze použít, ještě nedošlo k jejímu odeslání
ANO nesprávný formát čísla objednávky ZPRO
ANO doplněna povinná služba 75 k číslu objednávky
ANO neuvedena kategorie zásilky
ANO neuvedena měna celní hodnoty
ANO neuvedena data celní prohlášky
ANO množství celního obsahu mimo povolený rozsah
ANO neuvedeno množství celního obsahu
ANO hmotnost celního obsahu mimo povolený rozsah
ANO neuvedena hmotnost celního obsahu
ANO neuvedena celní hodnota položky
ANO neuvedena země původu zboží
ANO neuveden tarifní kód
ANO neuveden popis obsahu zboží
ANO nesouhlasí měna udané ceny
ANO variabilní symbol není číslo
ANO nesouhlasí měna dobírky
ANO PSČ adresáta musí být vyplněno
ANO váhové rozmezí je mimo povolený rozsah
ANO celní hodnota položky je mimo povolený rozsah
ANO nesprávný formát kategorie zásilky
ANO nesprávný formát měny celní hodnoty
ANO nesprávný formát množství celního obsahu
ANO nesprávný formát hmotnosti celního obsahu
ANO nesprávný formát celní hodnoty položky
ANO nesprávný formát země původu zboží
ANO nesprávný formát tarifního kódu
ANO neexistující země původu zboží
ANO neuvedena povinná služby č.43 nebo č.44 k datům celní prohlášky
ANO neplatný formát rodného čísla
ANO přiřazena služba 1A Doruč. 8-14 hod
ANO přiřazena služba 1B Doruč. 13-19 hod 0
ANO zrušena služba 1A – nepovolena k PSČ adresáta
ANO zrušena služba 1B – nepovolena k PSČ adresáta
ANO počet odpovědních zásilek při vyplnění ID zásilky nelze importovat
ANO hodnota „Počet odpovědních zásilek“ je mimo povolený rozsah
ANO> k technol. číslu a produktu je k dispozici méně než 100ks podacích čísel. Kontaktujte svého obch. manažera
ANO zrušena služba 1A Doruč. 8-14 hod - nepovolena se službou 1B
ANO zrušena služba 1A a 1B - nepovolená kombinace doplňkových služeb
ANO zrušena služba 1B Doruč. 13-19 hod - nepovolena se službou 1A
ANO neuveden počet dní pro vrácení zásilky
ANO neuveden způsob vrácení zásilky (ekonom./let.)
ANO zrušena nepovolená služba 1V – Vrácení zboží
ANO neuvedena část obce – sl. Gar. čas dodání v Ne/Sv nemusí být realizována
ANO nepřesná (nejednoznačná) adresa
ANO zrušena nepovolená služba 9 prioritně
ANO zrušena služba 1E - neuveden kontaktní údaj adresáta
ANO zrušena služba 5B - neuveden kontaktní údaj adresáta
ANO zrušena služba 5D - neuveden kontaktní údaj adresáta
ANO zrušena služba 5B a 5C -nepovolená kombinace doplňkových služeb
ANO zrušena služba 5B a 5D - nepovolená kombinace doplňkových služeb
ANO zrušena služba 5C a 5D - nepovolená kombinace doplňkových služeb
ANO uvedena nepovolená kategorie zásilky - nahrazena kategorií Dokumenty
ANO neexistující nebo nesprávná provincie
ANO není uveden povinný údaj - město adresáta
ANO není uveden povinný údaj - ulice adresáta
ANO neuvedena rozměrová kategorie zásilky
ANO přiřazena služba 1D – cenný obsah
ANO zrušena služba 1D
ANO pozor – požadavek na speciální balení zásilky
ANO adresa není přesná, byla upravena
ANO nepovolená kategorie zásilky – dárek- jde pouze o zboží/komodity zasílané mezi dvěma fyzickými osobami
ANO upraven tarifní kód na max. počet 6-ti znaků
ANO nesouhlasí země určení s VDD
ANO nepořízeny všechny zásilky k VDD
ANO chybný formát PSČ adresáta
ANO k dopl. sl. Dobírka neuvedena dobírková částka
ANO k dobírkové částce neuvedena dopl. sl. Dobírka
ANO neplatný tarifní kód
ANO tarifní kód upraven dle popisu celního obsahu
ANO neplatný popis celního obsahu
ANO popis celního obsahu upraven dle tarifního kódu
NE dobírka není číslo
NE číslo účtu není číslo
NE banka není číslo
NE předčíslí účtu není číslo
NE nesouhlasí měna dobírkové částky
NE neznámý typ zásilky
NE neuveden typ zásilky
NE nesouhlasí typ zásilky - XX s ID zásilky -YYNNNNNNNNNN
NE neuvedeno ID zásilky
NE nepovolené ID zásilky
NE nesouhlasí technologické číslo – XXXXXX s ID zásilky YYNNNNNNNNNN
NE nepovolená kombinace doplňkových služeb
NE duplicitní zásilka
NE nesouhlasí kontrolní číslo
NE vyčerpaná řada podacích čísel
NE neuvedeno ID odpovědní zásilky
NE nepovolená kombinace adresy a služby 18 (doručení v So)
NE nepovolená kombinace adresy a služby 19 (doručení v Ne/Sv.)
NE nepovolená kombinace doplňkových služeb 43+44
NE napočtená dobírka je nad povolený rozsah
NE napočtená dobírka u hlavní zásilky je nad povolený rozsah
NE adresa není vhodná pro produkt Obchodní psaní
NE tuto zásilku již nelze uložit, fyzická hmotnost celé vícekusové zásilky přesáhla limit 1000kg
NE tuto zásilku již nelze uložit, objemová hmotnost celé vícekusové zásilky přesáhla limit 3000kg
NE nepovolené ID obchodního psaní
NE nesouhlasí technologické číslo – XXXX s ID obchodního psaní
NE neuveden povinný údaj – email odesílatele
NE nepovolená kombinace adresy do Balíkomatu a sl. 36 (Potvrzení dokumentace při dod.)
NE nepovolená kombinace adresy do Balíkomatu a sl. 37 (Ověření údajů při dod.)
NE nepovolená kombinace adresy do Balíkomatu a sl. 38 (Předání inf. při dod.)
NE celková hmotnost zboží je vyšší než hmotnost uvedená u zásilky
NE nesouhlasí kontrolní číslo čárového kódu CN22
NE duplicitní číslo čárového kódu CN22 v rámci 13-ti měsíců
NE chybné ID čárového kódu
NE adresa je vhodná pouze pro vnitrostátní zásilky
NE pro tech. číslo a produkt nesjednána služba bezdokladová dobírka
NE nepovolená kombinace doplňkových služeb – rozměr zásilky
NE nepovolená kombinace doplňkových služeb – rozměr zásilky a sl. 11 (Křehce)
NE nepovolený počet VK
NE neuveden typ dokumentu
NE neuveden typ zásilky
NE duplicitní typ dokumentu
NE neplatný typ zásilky
NE MRN již bylo použito

23.6 Číselník zemí – názvy a ISO kódy jednotlivých států

Seznam zemí a přesné znění zkratek jednotlivých provincií je k dispozici na odkaze https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/zakaznicke-vystupy.

ISO kód státu Název státu
CZ Česká republika
AF Afghánská islámská republika
AL Albánská republika
DZ Alžírská demokratická a lidová republika
AD Andorrské knížectví
AO Angolská republika
AI Anguilla
AG Antigua a Barbuda
AR Argentinská republika
AM Arménská republika
AW Aruba
AU Australské společenství
AZ Ázerbájdžánská republika
BS Bahamské společenství
BH Království Bahrajn
BD Bangladéšská lidová republika
BB Barbados
MM Myanmar
BE Belgické království
BZ Belize
BY Běloruská republika
BJ Beninská republika
BM Bermudy
BT Bhútánské království
BO Mnohonárodní stát Bolívie
BA Bosna a Hercegovina
BW Botswanská republika
BR Brazilská federativní republika
IO Britské území v Indickém oceánu
VG Britské Panenské ostrovy
BN Stát Brunej Darussalam
BG Bulharská republika
BF Burkina Faso
BI Burundská republika
CI Pobřeží Slonoviny
TD Čadská republika
CN Čínská lidová republika
DK Dánské království
DM Dominické společenství
DO Dominikánská republika
DJ Džibutská republika
EG Egyptská arabská republika
EC Ekvádorská republika
EE Estonská republika
ET Etiopská federativní demokratická republika
FK Falklandské ostrovy
FJ Fidžijská republika
PH Filipínská republika
FI Finská republika
FR Francouzská republika
GF Region Francouzská Guyana
PF Francouzská Polynésie
GA Gabonská republika
GM Gambijská republika
GH Ghanská republika
GI Gibraltar
GD Grenadský stát
GE Gruzie
GP Region Guadeloupe
GT Guatemalská republika
GN Guinejská republika
GW Republika Guinea-Bissau
GY Guyanská kooperativní republika
HT Republika Haiti
HN Honduraská republika
CL Chilská republika
HR Chorvatská republika
IN Indická republika
ID Indonéská republika
IQ Irácká republika
IR Íránská islámská republika
IE Irsko
IS Islandská republika
IT Italská republika
IL Stát Izrael
JM Jamajka
JP Japonsko
YE Jemenská republika
ZA Jihoafrická republika
JO Jordánské hášimovské království
RS Srbská republika
KY Kajmanské ostrovy
KH Kambodžské království
CM Kamerunská republika
CA Kanada
CV Kapverdská republika
QA Stát Katar
KZ Republika Kazachstán
KE Keňská republika
KI Republika Kiribati
CO Kolumbijská republika
KM Komorský svaz
CG Konžská republika
KP Korejská lidově demokratická republika
KR Korejská republika
CR Kostarická republika
CU Kubánská republika
KW Kuvajtský stát
CY Kyperská republika
KG Kyrgyzská republika
LA Laoská lidově demokratická republika
LS Lesothské království
LB Libanonská republika
LR Liberijská republika
LY Libyjský stát
LI Lichtenštejnské knížectví
LT Litevská republika
LV Lotyšská republika
LU Lucemburské velkovévodství
MG Madagaskarská republika
HU Maďarsko
MK Bývalá jugoslávská republika Makedonie
MY Malajsie
MW Malawiská republika
MV Maledivská republika
ML Republika Mali
MT Maltská republika
MA Marocké království
MH Republika Marshallovy ostrovy
MQ Region Martinik
MU Mauricijská republika
MR Mauritánská islámská republika
MX Spojené státy mexické
FM Federativní státy Mikronésie
MD Moldavská republika
MC Monacké knížectví
MN Mongolsko
MS Montserrat
MZ Mosambická republika
NA Namibijská republika
NR Republika Nauru
DE Spolková republika Německo
NP Nepálská federativní demokratická republika
NE Nigerská republika
NG Nigerijská federativní republika
NI Nikaragujská republika
NL Nizozemsko
NO Norské království
NC Nová Kaledonie
NZ Nový Zéland
OM Sultanát Omán
PK Pákistánská islámská republika
PA Panamská republika
PG Nezávislý stát Papua Nová Guinea
PY Paraguayská republika
PE Peruánská republika
PN Pitcairnovy ostrovy
PL Polská republika
PR Portorické společenství
PT Portugalská republika
AT Rakouská republika
RE Region Réunion
GQ Republika Rovníková Guinea
RO Rumunsko
RU Ruská federace
RW Rwandská republika
GR Řecká republika
SH Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
KN Federace Svatý Kryštof a Nevis
LC Svatá Lucie
SM Republika San Marino
PM Územní společenství Saint Pierre a Miquelon
ST Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostro
VC Svatý Vincenc a Grenadiny
SV Salvadorská republika
WS Nezávislý stát Samoa
SA Království Saúdská Arábie
SN Senegalská republika
SC Seychelská republika
SL Republika Sierra Leone
SG Singapurská republika
SI Slovinská republika
SO Somálská federativní republika
AE Stát Spojené arabské emiráty
US Spojené státy americké
LK Šrílanská demokratická socialistická republika
CF Středoafrická republika
SD Súdánská republika
SR Surinamská republika
SZ Svazijské království
SY Syrská arabská republika
SB Šalomounovy ostrovy
ES Španělské království
SE Švédské království
CH Švýcarská konfederace
TJ Republika Tádžikistán
TW Čínská republika (Tchaj-wan)
TZ Tanzanská sjednocená republika
TH Thajské království
TG Tožská republika
TO Království Tonga
TT Republika Trinidad a Tobago
TN Tuniská republika
TR Turecká republika
TM Turkmenistán
TC Ostrovy Turks a Caicos
TV Tuvalu
UG Ugandská republika
UA Ukrajina
UY Uruguayská východní republika
UZ Republika Uzbekistán
VU Republika Vanuatu
VA Vatikánský městský stát
GB Spojené království Velké Británie a Severního Irsk
VE Bolívarovská republika Venezuela
VN Vietnamská socialistická republika
WF Teritorium Wallisovy ostrovy a Futuna
CD Konžská dem. Republika
ZM Zambijská republika
ZW Zimbabwská republika
SK Slovenská republika
ER Stát Eritrea
FO Faerské ostrovy
GL Grónsko
PW Republika Palau
ME Černá Hora
CK Cookovy ostrovy
TL Demokratická republika Východní Timor
XK Kosovská republika
GG Bailiwick Guernsey
JE Bailiwick Jersey
IM Ostrov Man
NU Niue
BQ Karibské Nizozemsko (Bonaire, Saba a Svatý Eustach
CW Curaçao
SX Svatý Martin
SS Jihosúdánská republika

23.7 SW Crypta

Na této stránce naleznete vše potřebné, především potom postup pro zprovoznění SW Crypta:

http://www.postsignum.cz/sifrovani.html