2 Podpora uživatelů

Česká pošta poskytuje uživatelům aplikace PodáníOnline podporu na zákaznické lince 800 104 410 a technické podpoře 800 118 849. Dotazy je možné zasílat i na e-mailovou adresu: helpdesk-pol@cpost.cz.