3.1 Role uživatelů

Jednotlivým uživatelům budou přidělovány role podle toho, jakou činnost budou v aplikaci PodáníOnline zajišťovat.

Role uživatelů jsou rozděleny do těchto skupin:
- Uživatel (Uživatel a Správce)
   – má právo nastavit parametry ostatním uživatelům,
   – má právo editovat všechny číselníky a parametrické nastavení, pořizovat data, vytvářet tiskové výstupy, uzavírat dávku a podání
- Uživatel (Uživatel)
   – má právo pořizovat data, vytvářet tiskové výstupy, uzavírat dávku a podání

Založení účtů jednotlivých uživatelů v aplikaci SKU:

Vstup do aplikace SKU se provádí na oficiálních webových stránkách ČP potvrzením volby „Přihlášení a registrace“ v okně Klientská zóna.

V menu „Elektronické služby“ zvolíme volbu „Správa koncových uživatelů – vstup do správy koncových uživatelů“.

Založení účtu
– pro založení účtu je nutno vyplnit tyto údaje: Jméno, Příjmení, E-mail, Mobilní telefon a Přihlašovací jméno. Zadané údaje uložíme volbou „Potvrdit“. Po potvrzení údajů o založení účtu se odešle heslo na uvedený e-mail koncového uživatele. Po založení přístupového účtu se provede „Registrace“.

Zrušení účtu
– v této volbě je možné zrušit konkrétní účet koncového uživatele.

Obnovit účet
– v této volbě je možné obnovit zrušený účet příslušného koncového uživatele, kterému byl jeho účet zrušen ve volbě „Zrušení účtu“.

Registrace
– v této volbě je koncovému uživateli přidělena „Služba“ – „PodáníOnline“ (pomocí rolovací šipky). V poli „Organizace“ zvolí administrátor požadovaný údaj (pomocí rolovací šipky) a potvrdí „Uložit“. Registrovaný účet pro koncového uživatele bude přístupný nejpozději do 1 hod., kdy uživatel obdrží oznamovací SMS.

Role
– v této volbě se provádí přidělení příslušných rolí koncovému uživateli, který má založen přístupový účet. Jedná se o roli „Uživatel“ a „Správce“.

Dokumentace
– v této volbě je k dispozici uživatelská dokumentace aplikace SKU

Odhlášení
– pomocí této volby se administrátor odhlásí z aplikace SKU