3 Zřizování uživatelských účtů (SKU)

Pokud proběhne úspěšně celý proces RVA pro daného klienta, může uživatel, který má práva nastavit parametry ostatním uživatelům zřizovat přístupové role ostatním uživatelům daného klienta. Zřizování uživatelských účtů zajišťuje úloha SKU (správa koncového uživatele). Popis jednotlivých kroků při zřizování uživatelských účtů je uveden v samostatné uživatelské dokumentaci pro aplikaci SKU, která je dostupná administrátorovi organizace po přihlášení do aplikace Správa koncových uživatelů v MENU/Dokumentace.

3.1 Role uživatelů

Jednotlivým uživatelům budou přidělovány role podle toho, jakou činnost budou v aplikaci PodáníOnline zajišťovat.

Role uživatelů jsou rozděleny do těchto skupin:
- Uživatel (Uživatel a Správce)
   – má právo nastavit parametry ostatním uživatelům,
   – má právo editovat všechny číselníky a parametrické nastavení, pořizovat data, vytvářet tiskové výstupy, uzavírat dávku a podání
- Uživatel (Uživatel)
   – má právo pořizovat data, vytvářet tiskové výstupy, uzavírat dávku a podání

Založení účtů jednotlivých uživatelů v aplikaci SKU:

Vstup do aplikace SKU se provádí na oficiálních webových stránkách ČP potvrzením volby „Přihlášení a registrace“ v okně Klientská zóna.

V menu „Elektronické služby“ zvolíme volbu „Správa koncových uživatelů – vstup do správy koncových uživatelů“.

Založení účtu
– pro založení účtu je nutno vyplnit tyto údaje: Jméno, Příjmení, E-mail, Mobilní telefon a Přihlašovací jméno. Zadané údaje uložíme volbou „Potvrdit“. Po potvrzení údajů o založení účtu se odešle heslo na uvedený e-mail koncového uživatele. Po založení přístupového účtu se provede „Registrace“.

Zrušení účtu
– v této volbě je možné zrušit konkrétní účet koncového uživatele.

Obnovit účet
– v této volbě je možné obnovit zrušený účet příslušného koncového uživatele, kterému byl jeho účet zrušen ve volbě „Zrušení účtu“.

Registrace
– v této volbě je koncovému uživateli přidělena „Služba“ – „PodáníOnline“ (pomocí rolovací šipky). V poli „Organizace“ zvolí administrátor požadovaný údaj (pomocí rolovací šipky) a potvrdí „Uložit“. Registrovaný účet pro koncového uživatele bude přístupný nejpozději do 1 hod., kdy uživatel obdrží oznamovací SMS.

Role
– v této volbě se provádí přidělení příslušných rolí koncovému uživateli, který má založen přístupový účet. Jedná se o roli „Uživatel“ a „Správce“.

Dokumentace
– v této volbě je k dispozici uživatelská dokumentace aplikace SKU

Odhlášení
– pomocí této volby se administrátor odhlásí z aplikace SKU