6.2 Nové podací místo

> Nastavení > Podací místa > Založit nové podací místo

Pro založení nového podacího místa potvrďte tlačítko Založit nové podací místo v tabulce „Přehled podacích míst“. Zobrazí se tabulka pro založení nového podacího místa.

4 5
Obrázek: Nové podací místo


Tabulka Nové podací místo
Údaje, které musíte vyplnit:
Název (tento název podacího místa je dále používán v Přehledu nastavení podacích míst)

Adresa odesílatele (Tato adresa je tištěna na formuláře adresních štítků. V případě, že nejsou v Adrese adresáta dobírkové částky vyplněny jiné údaje, je rovněž tištěna na dobírkové formuláře.)

Kontakty

Adresa adresáta dobírkové částky (tato adresa je tištěna na formuláře platebních dokladů – pokud není při uložení podacího místa vyplněna, je doplněna možnost jejího automatického nastavení z adresy odesílatele – nelze však nastavit adresu v zahraničí)

Bankovní spojení

Podací pošta

Uživatel

Tlačítka