6.3 Změna nastavení podacího místa

> Nastavení > Podací místa >Název podacího místa

Pro změnu nastavení stávajícího podacího místa nebo jeho zrušení klikněte v tabulce „Přehled podacích míst“ na řádek s názvem zvoleného podacího místa. Zobrazí se tabulka „Změna nastavení podacího místa“.

7a
7
Obrázek: Změna nastavení podacího místa

Tabulka Změna nastavení podacího místa

Údaje, které musíte vyplnit:

Název (tento název podacího místa je dále používán v Přehledu nastavení podacích míst)

Adresa odesílatele (Tato adresa je tištěna na formuláře adresních štítků. V případě, že nejsou v Adrese adresáta dobírkové částky vyplněny jiné údaje, je rovněž tištěna na dobírkové formuláře.)

Kontakty

Adresa adresáta dobírkové částky (tato adresa je tištěna na formuláře platebních dokladů – pokud není při uložení podacího místa vyplněna, je doplněna možnost jejího automatického nastavení z adresy odesílatele – nelze však nastavit adresu v zahraničí)

Bankovní spojení

Podací pošta

Uživatel

Tlačítka