6.4 Nastavení uživatele

> Nastavení > Uživatel

Tabulka „Přehled nastavení uživatele“ zobrazuje přehled o nastavení podacích míst a podacích pošt, které jsou přiřazeny danému uživateli. Můžete si zde zvolit podací místo s konkrétní přiřazenou podací poštou.

Přehled nastavení uživatele je rozdělen do tří voleb:


6.4.1 Přehled nastavení uživatele

Tabulka Přehled nastavení uživatele

V tabulce můžete zvolit:
 1. Třídění podacích míst v přehledu dle:

 2. Počet podacích míst na stránku:

Zobrazené údaje:

Nastavení požadovaného podacího místa s podací poštou se provede kliknutím na příslušný řádek. Pro aktuální nastavené podací místo a poštu je ve sloupci Nastaveno zobrazena tato indikace 10


Obrázek: Přehled nastavení uživatele – Všechna podací místa