6.6 Nová tiskárna

> Nastavení > Tiskárny a formuláře > Založit novou tiskárnu

Pro založení nové tiskárny potvrďte tlačítko Založit novu tiskárnu v tabulce „Přehled tiskáren“. Spustí se průvodce, který ve čtyřech krocích provede založení nové tiskárny.

6.6.1 Nová tiskárna 1/4 – Název

V prvním kroku se zobrazí tabulka, do které zadáte požadovaný název nové tiskárny.

12
Obrázek: Nová tiskárna 1/4 -Název

Tabulka Nová tiskárna 1/4 – Název

Údaj, který musíte vyplnit:

Tlačítka


6.6.2 Nová tiskárna 2/4 – Formulář

V druhém kroku se zobrazí tabulka s přehledem formulářů a jejich parametrů. Chcete-li změnit parametry některého formuláře, klikněte na řádek s požadovaným formulářem. Zobrazí se tabulka „Nová tiskárna 3/4 – Parametry“.

13
Obrázek: Nová tiskárna 2/4 – formulář

Tabulka Nová tiskárna 2/4-Formulář:

Tlačítka:

6.6.3 Nová tiskárna 3 /4 – Parametry

Ve třetím kroku se zobrazí tabulka pro editaci parametrů vybraného formuláře tiskárny.

14
Obrázek: Nová tiskárna 3 /4 – Parametry (adresní štítek bianco - samostatný)

15
Obrázek: Nová tiskárna 3 /4 – Parametry (formulář poštovní dobírková poukázka A – samostatná)

Tabulka Nová tiskárna 3 /4-Parametry

Přednastavené údaje:

Údaje, které lze vyplnit:

Tlačítka

16
Obrázek: Zkušební tisk – „Zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky PDF“ (Dob. Pk C, A, ČSOB a obálek na střed podavače)

17
Obrázek: Zkušební tisk – nastavení pro formulář adresní štítek bianco – 4x (A4)

6.6.4 Nová tiskárna 4/4 – Potvrzení

Ve čtvrtém kroku se zobrazí tabulka s přehledem zadaných údajů pro vaši kontrolu.

18
Obrázek: Nová tiskárna 4/4-Potvrzení

Tlačítka