6.7 Změna nastavení tiskárny

> Nastavení > Tiskárny a formuláře > Název tiskárny

Pro změnu nastavení stávající tiskárny klikněte na řádek s názvem tiskárny v tabulce „Přehled tiskáren“. Zobrazí se tabulka „Změna nastavení tiskárny“.

19
Obrázek: Změna nastavení tiskárny

Tabulka Změna nastavení tiskárny

Přednastavené údaje, které můžete změnit:

Tlačítka

6.7.1 Změna názvu tiskárny

> Nastavení > Tiskárny a formuláře > Změna nastavení tiskárny > Název tiskárny: změnit

Pro změnu nastavení názvu tiskárny potvrďte tlačítko Změnit v tabulce „ Změna nastavení tiskárny“ na řádku „Název tiskárny“. Zobrazí se tabulka „Editace názvu tiskárny“, ve které můžete změnit potřebný údaj. Po změně údaje a jeho potvrzení se aplikace automaticky vrátí zpět do tabulky „Změna nastavení tiskárny“, ve které je již zobrazen opravený údaj.

20
Obrázek: Editace názvu tiskárny

Tabulka Editace názvu tiskárny

Přednastavený údaj, který můžete změnit:

Tlačítka

6.7.2 Změna formuláře

> Nastavení > Tiskárny a formuláře > Změna nastavení tiskárny > Formuláře: změnit

Pro změnu nastavení formuláře tiskárny potvrďte tlačítko Změnit v tabulce „Změna nastavení tiskárny“ na řádku „Formuláře“. Zobrazí se tabulka „Editace formulářů“. V tabulce „Editace formulářů“ vyberte kliknutím na řádek s názvem formuláře ten formulář, který chcete změnit. Zobrazí se tabulka, ve které změníte „posun doprava (mm)“ a „posun dolů (mm)“, případně údaj „transakční kód“ a „K. symbol“ pro vybraný formulář.

21
Obrázek: Editace formulářů

Tabulka Editace formulářů

Tlačítka:

6.7.3 Změna parametrů formulářů

> Nastavení > Tiskárny a formuláře > Změna nastavení tiskárny > Formuláře: změnit > Název formuláře

Do tabulky „Editace parametrů formulářů“ se zapíšou změněné údaje do polí „posun doprava (mm)“ a „posun dolů (mm)“. Po změně údajů a jejich potvrzení „Uložit“ se aplikace automaticky vrátí zpět do tabulky „Editace formulářů“.

22
Obrázek: Editace parametrů formulářů (formulář adresní štítek bianco – samostatný)

23
Obrázek: Editace parametrů formulářů (formulář – poštovní dobírková poukázka A – samostatná)

Tabulka Editace parametrů formulářů
Přednastavené údaje:

Přednastavené údaje, které můžete změnit:

Tlačítka