6.7.1 Změna názvu tiskárny

> Nastavení > Tiskárny a formuláře > Změna nastavení tiskárny > Název tiskárny: změnit

Pro změnu nastavení názvu tiskárny potvrďte tlačítko Změnit v tabulce „ Změna nastavení tiskárny“ na řádku „Název tiskárny“. Zobrazí se tabulka „Editace názvu tiskárny“, ve které můžete změnit potřebný údaj. Po změně údaje a jeho potvrzení se aplikace automaticky vrátí zpět do tabulky „Změna nastavení tiskárny“, ve které je již zobrazen opravený údaj.

20
Obrázek: Editace názvu tiskárny

Tabulka Editace názvu tiskárny

Přednastavený údaj, který můžete změnit:

Tlačítka