6.7.2 Změna formuláře

> Nastavení > Tiskárny a formuláře > Změna nastavení tiskárny > Formuláře: změnit

Pro změnu nastavení formuláře tiskárny potvrďte tlačítko Změnit v tabulce „Změna nastavení tiskárny“ na řádku „Formuláře“. Zobrazí se tabulka „Editace formulářů“. V tabulce „Editace formulářů“ vyberte kliknutím na řádek s názvem formuláře ten formulář, který chcete změnit. Zobrazí se tabulka, ve které změníte „posun doprava (mm)“ a „posun dolů (mm)“, případně údaj „transakční kód“ a „K. symbol“ pro vybraný formulář.

21
Obrázek: Editace formulářů

Tabulka Editace formulářů

Tlačítka: