6.7.3 Změna parametrů formulářů

> Nastavení > Tiskárny a formuláře > Změna nastavení tiskárny > Formuláře: změnit > Název formuláře

Do tabulky „Editace parametrů formulářů“ se zapíšou změněné údaje do polí „posun doprava (mm)“ a „posun dolů (mm)“. Po změně údajů a jejich potvrzení „Uložit“ se aplikace automaticky vrátí zpět do tabulky „Editace formulářů“.

22
Obrázek: Editace parametrů formulářů (formulář adresní štítek bianco – samostatný)

23
Obrázek: Editace parametrů formulářů (formulář – poštovní dobírková poukázka A – samostatná)

Tabulka Editace parametrů formulářů
Přednastavené údaje:

Přednastavené údaje, které můžete změnit:

Tlačítka