7.1 Přehled adresátů

> Adresáti > Ruční vstup

V tabulce „Přehled adresátů“ můžete najít stávajícího adresáta podle „Čísla“, „Příjmení/Název“, „Jméno“, „Adresa“ a také podle příznaku OP (adresát, který je uložen s příznakem Obchodní psaní, Fyzická osoba, Právnická osoba). V již uložených adresátech je možné provádět změny jednotlivých údajů, nebo založit nového adresáta. Adresáty v tabulce „Přehled adresátů“ je možné dále seřadit dle zadaných parametrů (Stav, Číslo, Příjmení/Název, Jméno, Adresa, Datum uložení a OP). Dále zde můžete provést smazání vybraných adresátů nebo tisk adresních štítků dle formulářů a produktů (závislé na uzavření smlouvy k danému druhu) pro: obyčejné psaní

Při úplně prvním přihlášení do aplikace se ve volbě „Adresáti“ zobrazí prázdný „Přehled adresátů“.

1
Obrázek: Přehled adresátů

Tabulka Přehled adresátů

V tabulce můžete zvolit:
  1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

  2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit všechny adresáty nebo jen ty s příznakem OP, dále je možno zobrazit v rámci tohoto výběru adresáty dle pole „Stav“:

  3. Třídění adresátů v seznamu dle pole:

  4. Počet adresátů na stránku:

Zobrazené údaje:

Je-li u adresáta zobrazena červená ikona, tj. údaje obsahují chybná data, nelze s tímto adresátem dále pracovat (např. při pořizování zásilek nebo poštovních poukázek B). Opravu chybných údajů provedete změnou nastavení adresáta, viz kapitola 7.4 Změna nastavení adresáta.

Je-li u adresáta zobrazena žlutá ikona, tj. adresní údaje jsou nepřesné, zásilku nebo poštovní poukázku B s tímto adresátem lze pořídit, ale nemusí být doručena. Pokud je podávána zásilka se sl. 36–Potvrzení dokumentace při dodání, pak nelze nepřesný adresní údaj použít jako adresáta dokumentů. Opravu nepřesných údajů provedete změnou nastavení adresáta, viz kapitola 7.4 Změna nastavení adresáta

Je-li u adresáta zobrazena zelená ikona, tj. adresní údaje jsou bezchybné, zásilku nebo poukázku B s tímto adresátem lze bez problému pořídit. Případnou úpravu údajů je možné provést změnou nastavení adresáta, viz kapitola 7.4 Změna nastavení adresáta

Tlačítka

Akce:

Pozn. Zobrazení funkcionality „Generování tisku označených“ jednotlivých produktů je závislé na parametrech přihlášeného uživatele - tedy jestli má pro daný produkt uzavřenu smlouvu.

Je-li zvoleno zobrazení adresátů za „Aktuální podací místo“, jsou smazání všichni vybraní adresáti aktuálního podacího místa. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno s upozorněním: „Budou smazáni označení adresáti pro akt. podací místo. Opravdu pokračovat?“: Kliknutím na tlačítko „OK“ se provede výmaz všech zvolených adresátů za aktuální podací místo. Kliknutím na tlačítko „Storno“ se akce zruší.

10
Obrázek: Okno s upozorněním

Generování tisku označených:

11
Obrázek: Volby tisku – adresní štítek bianco samostatný

12
Obrázek: Volby tisku – obálka 1 – C6

Tlačítka 13
Obrázek: Stažení souboru

Tlačítka 14
Obrázek: Adobe Reader

Tisk formulářů – je proveden z programu Adobe Reader ve volbě Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka pro výběr tiskárny a nastavení parametrů.

15
Obrázek: Tisknout

Nastavení tisku pro tisk formulářů formátu A4 (např. „Adresní štítek bianco 4x A4)
Měřítko stránky „Žádné“. Nesmí být zatrženo „Automaticky otáčet a vystředit“ a „Zvolit zdroj papíru podle velikosti PDF“! Potvrzením tlačítka „OK“ se provede tisk údajů na vybraný formulář.

Je-li zvolen pro tisk adresát s indikací Na poštu nebo chybný adresát (červená ikona nebo nesouhlasí ISO kód státu s vybraným typem formuláře) zobrazí se okno s upozorněním: „Byla provedena volba chybného adresáta nebo adresáta s indikací Na poštu. Pro tyto adresní údaje nebude proveden tisk na zvolený formulář. Pokračovat?“. Kliknutím na tlačítko „OK“ se provede tisk formulářů bez těchto chybných adresátů. Kliknutím na tlačítko „Storno“ se akce zruší.

16
Obrázek: Okno s upozorněním