7.2.1 Konfigurace exportu

Po kliknutí na tlačítko Konfigurace aplikace uživatele přesměruje na stránku Export dat – konfigurace. Zde je prvotně přednastavena defaultní konfigurace pod názvem Přednastavená konfigurace export adresátů – tuto není možné upravovat ani vymazat. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Export adresátů“ – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“.

18
Obrázek: Přednastavená konfigurace exportu adresátů – formát CSV

19
Obrázek: Přednastavená konfigurace exportu adresátů – formát TXT

20
Obrázek: Konfigurace exportu adresátů – Nová konfigurace CSV

21
Obrázek: Konfigurace exportu adresátů – editace konfigurace CSV

Tabulka Export dat-konfigurace

Zde je možno vyplnit, které položky mají být obsahem exportovaného souboru a v jakém pořadí.
Název konfigurace

Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí – lze si zaškrtnutím políčka zvolit, která konfigurace bude nastavena jako výchozí pro export v tabulce „Export adresátů“

Typ souboru a kódování

Osobní údaje

Adresa

Bankovní spojení

Kontakty

Tlačítka

V případě ukládání nové konfigurace ve formátu TXT probíhá kontrola jednotlivých položek na zadané rozmezí – musí souhlasit počet znaků definovaných k jednotlivým položkám, viz kap. 7.2.3 Struktura souboru dle přednastavené konfigurace – adresáti.

21
Obrázek: Export dat – konfigurace ve formátu txt – chybně vyplněné rozmezí