7.2.3 Struktura souboru dle přednastavené konfigurace – adresáti

č. sloupce položka
1 Jméno
2 Příjmení / Název
3 Doplňující údaj
4
5 DIČ
6 Č. adresáta
7 Datum narození
8 Ulice
9 Č. popisné
10 Č. orientační
11 Část obce
12 Obec
13 PSČ
14 Stát
15 prázdné pole
16 Předčíslí účtu
17 Číslo účtu
18 Kód banky
19 Mobil
20 Telefon
21 E-mail
22 Subjekt
Rozmezí znaků položka počet znaků
Od Do
1 50 Jméno 50
51 100 Příjmení / Název 50
101 150 Doplňující údaj 50
151 160 10
161 170 DIČ 10
171 190 Č. adresáta 20
191 205 Datum narození 15
206 246 Ulice 40
246 251 Č. popisné 6
252 257 Č. orientační 6
258 297 Část obce 40
298 337 Obec 40
338 362 PSČ 25
363 364; Stát 2
365 366 prázdné pole 2
367; 372 Předčíslí účtu 6
373 382 Číslo účtu 10
383 386 Kód banky 4
387 436 Mobil 50
437 486 Telefon 50
487 536 E-mail 50
537 539 Subjekt 3