7.2 Export dat

Export dat adresátů umožňuje exportovat vybraná uložená data dle vybrané konfigurace a vybraného formátu.

17
Obrázek: Export adresátů

7.2.1 Konfigurace exportu

Po kliknutí na tlačítko Konfigurace aplikace uživatele přesměruje na stránku Export dat – konfigurace. Zde je prvotně přednastavena defaultní konfigurace pod názvem Přednastavená konfigurace export adresátů – tuto není možné upravovat ani vymazat. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Export adresátů“ – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“.

18
Obrázek: Přednastavená konfigurace exportu adresátů – formát CSV

19
Obrázek: Přednastavená konfigurace exportu adresátů – formát TXT

20
Obrázek: Konfigurace exportu adresátů – Nová konfigurace CSV

21
Obrázek: Konfigurace exportu adresátů – editace konfigurace CSV

Tabulka Export dat-konfigurace

Zde je možno vyplnit, které položky mají být obsahem exportovaného souboru a v jakém pořadí.
Název konfigurace

Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí – lze si zaškrtnutím políčka zvolit, která konfigurace bude nastavena jako výchozí pro export v tabulce „Export adresátů“

Typ souboru a kódování

Osobní údaje

Adresa

Bankovní spojení

Kontakty

Tlačítka

V případě ukládání nové konfigurace ve formátu TXT probíhá kontrola jednotlivých položek na zadané rozmezí – musí souhlasit počet znaků definovaných k jednotlivým položkám, viz kap. 7.2.3 Struktura souboru dle přednastavené konfigurace – adresáti.

21
Obrázek: Export dat – konfigurace ve formátu txt – chybně vyplněné rozmezí

7.2.2 Export

Pro export dat do souboru musíte nejprve vybrat požadované adresáty, vybrat požadovanou konfiguraci a zvolit formát souboru, do kterého se export dat provede:

Po kliknutí na tlačítko Export se zobrazí okno s dotazem, chcete-li soubor otevřít nebo uložit

22
Obrázek: Stažení souboru např. ve formátu „*.xls“

Tlačítka: 23
Obrázek: Stahování dokončeno

7.2.3 Struktura souboru dle přednastavené konfigurace – adresáti

č. sloupce položka
1 Jméno
2 Příjmení / Název
3 Doplňující údaj
4
5 DIČ
6 Č. adresáta
7 Datum narození
8 Ulice
9 Č. popisné
10 Č. orientační
11 Část obce
12 Obec
13 PSČ
14 Stát
15 prázdné pole
16 Předčíslí účtu
17 Číslo účtu
18 Kód banky
19 Mobil
20 Telefon
21 E-mail
22 Subjekt
Rozmezí znaků položka počet znaků
Od Do
1 50 Jméno 50
51 100 Příjmení / Název 50
101 150 Doplňující údaj 50
151 160 10
161 170 DIČ 10
171 190 Č. adresáta 20
191 205 Datum narození 15
206 246 Ulice 40
246 251 Č. popisné 6
252 257 Č. orientační 6
258 297 Část obce 40
298 337 Obec 40
338 362 PSČ 25
363 364; Stát 2
365 366 prázdné pole 2
367; 372 Předčíslí účtu 6
373 382 Číslo účtu 10
383 386 Kód banky 4
387 436 Mobil 50
437 486 Telefon 50
487 536 E-mail 50
537 539 Subjekt 3