7.4 Změna nastavení adresáta

> Adresáti > Ruční vstup > Přehled adresátů > Adresát

Pro změnu nastavení stávajícího adresáta klikněte na řádek s údaji konkrétního adresáta. Zobrazí se tabulka „Změna nastavení adresáta“.

29
Obrázek: Změna nastavení Adresáta

Tabulka Změna nastavení adresáta

Přednastavené údaje, které zde můžete změnit:
Osobní údaje

Adresa

Kontakty

Bankovní spojení

Tlačítka

Odkazy

U jednotlivých typů adres jsou zobrazeny odkazy „Vyhledání PSČ“ nebo „Seznam provozoven, kam lze adresovat/uložit zásilku Balík Na poštu“ jejichž prostřednictvím je otevřena nová záložka s odkazem na příslušnou funkcionalitu či příslušný seznam.

Pozn. U editačních polí v sekci Osobní údaje a Adresa jsou zobrazeny informativní texty s počtem zadání max. možných znaků.