7.5.2 Pošta2002

Soubor s adresáty vytvořený v software Pošta2002 lze exportovat do aplikace PodáníOnline. V nabídce SW Pošta2002 – „Služby“ zvolíte volbu „Export adresáře do DBF“.

Nabídka
Obrázek: Nabídka Služby

Zobrazí se tabulka „Export adresátů“, pomocí které převedete soubor s adresáty na textový soubor.

Export adresátů
Obrázek: Export adresátů

Tabulka Export adresátů Tlačítka

Po úspěšném exportu dat se zobrazí tabulka s informací „Export údajů byl dokončen“.

Informace
Obrázek: Informace