7.5.3 Microsoft Excel

Soubor s adresáty vytvořený v programu Microsoft Excel a uložený ve formátu csv lze importovat do aplikace PodáníOnline. V nabídce Microsoft Excel – „Soubor – Uložit jako“ zvolíte volbu „CSV (oddělený středníkem)(*.csv)“ a kliknete na tlačítko „Uložit“.

Uložit jako CSV
Obrázek: Uložit jako CSV

Takto uložený soubor můžete snadno importovat do aplikace PodáníOnline ve volbě Adresáti-Import dat. Po nastavení konfigurace importu dat se import provede kliknutím na tlačítko Import CSV.