7.6 Vytváření složek adresátů a práce s nimi

Adresáti > Ruční vstup > Aktuální podací místo > Správa složek

V menu Adresáti – Ruční vstup je umožněno, při přepnutí zobrazených adresátů na aktuální podací místo, zakládat složky s adresáty. Po vytvoření složek s adresáty je možno tyto použít k hromadnému pořizování zásilek pro danou skupinu adresátů .

Výchozí stav
Obrázek: Výchozí stav před vytvořením složek adresátů

Pro vytvoření složky je zapotřebí potvrdit odkaz „Správa složek“ v oddíle, kde jsou zobrazeny počty adresátů a skupiny adresátů. Po potvrzení odkazu se zobrazí okno pro správu složek. Před první editací je seznam složek prázdný.

Okno správa
Obrázek: Okno Správa složek, výchozí stav

Složka se vytvoří natypováním požadovaného názvu složky do prázdného pole a potvrzením tlačítka uložit. Po uložení je ve Správě složek zobrazena následovně:

Okno správa složek
Obrázek: Okno Správa složek s uloženou složkou adresátů

Po uložení požadovaných složek lze okno Správa složek opustit kliknutím na křížek v pravém horním rohu, nebo stisknutím klávesy Esc. Zobrazí se obrazovka Přehled Adresátů s uloženou složkou.

přehled s uloženou složkou
Obrázek: Okno Přehled adresátů s uloženou složkou adresátů

Do vytvořených složek je možné přesouvat adresáty. Adresáta, který má být do požadované složky přesunut, je třeba označit v zaklikávacím poli ve druhém sloupci a následně zvolit v rolovacím poli „Další akce“ možnost „Označené přesunout do“.

Přesu zvoleného
Obrázek: Přesun zvoleného adresáta do vytvořené složky

Konkrétní adresát může být vždy zařazen pouze do jedné vybrané složky. Vytvořené skupiny adresátů jsou shodně použitelné v menu Zásilky – Ruční vstup a Poukázky B – Ruční vstup.