8.10 Nezařazené

> Zásilky > Seznam podání > Nezařazené

Volba „Nezařazené“ obsahuje zásilky, které nebylo možné např. z důvodu chybných nebo neúplných podacích údajů zařadit do standardního podání. Zásilky ve volbě „Nezařazené“ lze evidovat jakkoliv dlouho.

Pro prohlížení nezařazených zásilek stiskněte tlačítko Nezařazené v tabulce „Seznam podání“.

53
Obrázek: Seznam nezařazených zásilek

Zobrazené údaje

Třídění zásilek podle:

Počet zásilek na stránku:

Tlačítka

8.10.1 Přesun zásilky

Zásilky, které chcete přesunout, musíte nejprve označit kliknutím na zaškrtávací políčko. Potom v políčku „Další akce“ vedle tlačítka Zpět na výběr podání vyberte „Označené přesunout do jiné dávky/nezařazených“. Zobrazí se tabulka „Seznam podání“. Zde vyberte kliknutím na řádek v seznamu podání a následně dávku, do které chcete zásilku přesunout. Zásilka je poté automaticky přesunuta do vybrané dávky. Chcete-li zásilku přesunout do nové dávky nebo nového podání, musíte si nejprve kliknutím na tlačítko Nové podání vytvořit nové podání a kliknutím na tlačítko Nová dávka vytvořit novou dávku.
Při přesunu zásilek z nezařazených/do podání probíhá kontrola na technologické číslo. Technologické číslo z ID zásilky musí souhlasit s technologickým číslem daného podání.