8.13.4 Přehled stavů zásilek

Číslo stavu Název stavu
00 Data z PodáníOnline
13 Adresní údaje k zásilce
21 Podaná
75 Přepravovaná (pouze I.TÚ)
51 Vstup na dodací poštu
8D Dosílka na jinou adresu
8E Poškozená
81 Uloženo na poště
82 Uložená
8T Chybně směrovaná (vinou pošty)
8U Předaná k doručení jiné poště
8Z Chybně směrovaná (vinou odesílatele)
88 Vyšlá z evidence
91 Doručená
95 Vrácená (odepřeno přijetí)
96 Vrácená (adresát neznámý)
97 Vrácená (prošlá odběrní lhůta)
98 Vrácená (úmrtí adresáta)
9B Vrácená (adresát se odstěhoval bez udání adresy)
9E Vrácená (nedostatečná adresa)
9V Doručená odesílateli
C1 Výstup z vyměňovací pošty
D4 Vstup do země určení
E Celní řízení
F1 Ukončení celního řízení
M Pokus o doručení
I1 Doručená
H Vrácená