8.13 Prohlížení zásilek

> Zásilky > Prohlížení zásilek

Po vstupu do volby se zobrazí tabulka pro vyhledávání zásilek. Ve volbě je možné vyhledat pouze ty zásilky, které odpovídají nastavenému technologickému číslu klienta aplikace POL. Konkrétní zásilku lze vyhledat zadáním čárového kódu (ID čísla zásilky). Seznam zásilek dle požadovaných kritérií je možné vyhledat pomocí editace údajů v tabulce „Rozšířeného vyhledávání“.

75
Obrázek: Prohlížení zásilek – hledání

Tabulka Prohlížení zásilek – Hledání

Čárový kód

Rozšířené vyhledávání – lze použít pro vyhledání více ks zásilek se stejnými parametry:

Adresát

Zásilka – data z podací pošty

Tlačítka

8.13.1 Hledání zásilky podle čárového kódu (ID čísla zásilky)

Požadujete-li vyhledat historii zásilky a znáte celý čárový kód, nebo jeho část, zatrhněte v tabulce „Prohlížení zásilek – Hledání“ volbu Čárový kód. Do pole zadejte celý čárový kód zásilky, nebo jeho část a stiskněte tlačítko Hledat. V případě, že je zadán celý čárový kód zásilky, zobrazí se tabulka „Prohlížení zásilek – Historie zásilky“. V případě, že je zadána pouze část čárového kódu zásilky zobrazí se seznam vyhledaných zásilek odpovídajícím zadaným číselným údajům.

76
Obrázek: Prohlížení zásilek – Historie zásilky

77
Obrázek: Prohlížení zásilek – Historie zásilky – Data z podací pošty

78
Obrázek: Prohlížení zásilek – Historie zásilky – Data z podací pošty – údaje o připsaných dobírkách

Tabulka Prohlížení zásilek – Historie zásilky
Zobrazené údaje:
Data z PodáníOnline: v tabulce jsou zobrazena data, která byla pouze pořízena podavatelem v POL

Data z podací pošty: v tabulce jsou zobrazena data, která jsou již zpracována podací poštou

Data z dodací pošty – údaje o připsaných dobírkách: v tabulce jsou zobrazena data, která jsou již zpracována dodací poštou

Tabulka „historie zásilky“:
Zobrazené údaje:

Tlačítka

8.13.2 Rozšířené vyhledávání

Požadujete-li vyhledat historii zásilky nebo seznam zásilek podle vybraných parametrů, zatrhněte v tabulce „Prohlížení zásilek – Hledání“ volbu Rozšířené vyhledávání. Zadejte požadované parametry a klikněte na tlačítko Hledat. Zobrazí se tabulka „Prohlížení zásilek – Seznam“.

79
Obrázek: Prohlížení zásilek – Seznam: zásilky, u kterých vznikl stav 21-Podaná (zásilky již zpracované na podací poště, v tabulce jsou zobrazeny podací znaky) a zásilky

Tabulka Prohlížení zásilek-Seznam
V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění zásilek v seznamu podle:

2. Počet zásilek na stránku:

Pro zobrazení historie konkrétní zásilky klikněte na řádek s údaji o této zásilce. Zobrazí se tabulka „Prohlížení zásilek – Historie zásilky“.

8.13.3 Prohlížení zásilek z uzavřeného podání

V případě prohlížení zásilek z uzavřeného podání je umožněno prohlížení historie zásilek v rámci jednoho podání bez nutnosti návratu do podání. V detailu zobrazené historie zásilky uživatel klikne na tlačítka „Předchozí“ nebo „Následující“. Prohlížení je umožněno pouze v rámci daného podání.

80
Obrázek: Prohlížení zásilek z uzavřeného podání

Tlačítka

8.13.4 Přehled stavů zásilek

Číslo stavu Název stavu
00 Data z PodáníOnline
13 Adresní údaje k zásilce
21 Podaná
75 Přepravovaná (pouze I.TÚ)
51 Vstup na dodací poštu
8D Dosílka na jinou adresu
8E Poškozená
81 Uloženo na poště
82 Uložená
8T Chybně směrovaná (vinou pošty)
8U Předaná k doručení jiné poště
8Z Chybně směrovaná (vinou odesílatele)
88 Vyšlá z evidence
91 Doručená
95 Vrácená (odepřeno přijetí)
96 Vrácená (adresát neznámý)
97 Vrácená (prošlá odběrní lhůta)
98 Vrácená (úmrtí adresáta)
9B Vrácená (adresát se odstěhoval bez udání adresy)
9E Vrácená (nedostatečná adresa)
9V Doručená odesílateli
C1 Výstup z vyměňovací pošty
D4 Vstup do země určení
Da Vstup na vstupní poštu - vrácená
E Celní řízení
F1 Ukončení celního řízení
M Pokus o doručení
I1 Doručená
H Vrácená