8.14 Přednastavení údajů

> Zásilky > Přednastavení údajů

Volba „Přednastavení údajů“ slouží pro nastavení jednotlivých údajů k jednotlivým technologickým číslům a typům zásilek.

81
Obrázek: Přednastavení údajů - vnitrostátní zásilka

8155
Obrázek: Přednastavení údajů – Standardní balík do zahraničí

Tabulka „Přednastavení údajů“ zobrazuje údaje o jednotlivých typech zásilek. Můžete si zde:

Tlačítka

Pokud je změněn výchozí typ zásilky, je zobrazeno upozorňující hlášení.

82
Obrázek: Změna výchozího typu zásilky