8.2 Nové podání

> Zásilky > Seznam podání > Nové podání

Pro založení nového podání potvrďte tlačítko Nové podání v tabulce „Seznam podání“. Zobrazí se tabulka „Nové podání“.

6
Obrázek: Nové podání

Tabulka Nové podání
Přednastavené údaje:

Údaje, které musíte zadat:

Tlačítka