8.3 Seznam dávek

> Zásilky > Ruční vstup > Seznam dávek

Kliknutím na příslušný řádek v tabulce „Seznam podání“ si klient vybere požadované podání, pro které vytvoří novou dávku potvrzením tlačítka „Nová dávka“. Pokud pro vybrané podání již byla nějaká dávka založena, zobrazí se v tabulce „Seznam dávek“. Do již vytvořené dávky otevřeného podání lze pořizovat zásilky a to kliknutím na řádek v seznamu dávek. Rozpracovanou dávku lze ukončit potvrzením tlačítka „Uzavřít“. Pro jedno podání lze vytvořit více dávek. V dávce uzavřeného podání lze zásilky pouze prohlížet nebo k nim dodatečně provést tisk na adresní štítky a dobírkové Pk.

V tabulce „Seznam dávek“ můžete:

7
Obrázek: Seznam dávek

Tabulka Seznam dávek
V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění dávek v seznamu podle:

2. Počet dávek na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

Pokud dávka obsahuje chybná data, lze tato data v rámci dané dávky opravit nebo přeřadit mezi nezařazené zásilky a opravit později. Do již vytvořené dávky, i v případě, že byla označena jako uzavřená, ale současně nebylo uzavřeno podání, lze opakovaně vstoupit a pořizovat další zásilky.