8.5.2 Seznam pořízených zásilek

V seznamu jsou zobrazeny vždy jen ty zásilky, které byly pořízené/importované v této dávce. Pokud je při pořizování zásilek zásilka označena jako chybová (červená ikona s vykřičníkem), je nutné takovou větu opravit nebo vyřadit z podání do nezařazených. Pokud požadujete větu opravit, kliknutím na daný řádek se pořízené údaje zobrazí ve vrchní části obrazovky. Pokud požadujete větu vyřadit z dané dávky, máte možnost takovou zásilku přesunout do tzv. nezařazených zásilek, které lze následně přiřadit jinému podání a opravit. unkcionalita přesunu do jiného podání není v kombinaci se Zákaznickou kartou povolena, je zobrazeno upozorňující hlášení „Přesun zásilek není v rámci podání se Zákaznickou kartou povolen.“ Zásilky je nutné nejprve přesunout do volby „Nezařazené“, odkud je poté možno zásilky přesouvat do podání se ZK i bez ní. V případě přesunu zásilek s rozdílnými technologickými čísly jsou přesunuty pouze ty zásilky, jejichž technologické číslo odpovídá zvolenému podání a zobrazí se upozorňující hlášení „Přesunuty byly pouze ty zásilky, které mají shodné technologické číslo se zvoleným podáním.“.

19
Obrázek: Seznam pořízených zásilek

Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Pořizování zásilek“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet zásilek na stránku:

Tlačítka