8.5.3 Pořízení zásilky Balík Na poštu (prefix NP a NV)

V případě podání zásilek Balík Na poštu je přesně definovaná struktura adresy adresáta. V adrese adresáta je vždy nutné namísto Ulice, Č.p./Č.o. uvádět údaj „Na poštu“. Adresa adresáta pak vypadá např. následujícím způsobem:

Karel Novák
Na poštu
160 00 Praha 6 – Dejvice

Při pořizování adresního údaje do aplikace POL k editaci údaje „Na poštu“ slouží zaškrtávací pole v obrazovce pořizování/opravy adresáta. Po jeho zakliknutí se v adrese automaticky zobrazuje povinný údaj „Na poštu“ a adresní údaje není možné použít pro jiný typ zásilky než pro Balík Na poštu. Je zde prováděna kontrola na seznam ukládacích pošt pro produkt Balík Na poštu. V případě, kdy editované PSČ nenáleží poště, na níž je ukládání zásilek typu NP – Balík Na poštu povoleno, je adresát do Přehledu adresátů uložen s červenou ikonou s upozorňujícím hlášením „Adresát není vhodný pro produkt „Balík Na poštu“ nepovolená ukládací pošta)!“. Takový adresní údaj není možné zvolit pro podání zásilek. U adresáta označeného příznakem Obchodní psaní nelze tento druh adresy použít.