8.5.4 Pořízení zásilky Balík Do Balíkovny (prefix NB)

V případě podání zásilek Balík Do Balíkovny je přesně definovaná struktura adresy adresáta. V adrese adresáta je vždy nutné namísto Ulice, Č.p./Č.o. uvádět údaj „Balíkovna“. Adresa adresáta pak vypadá např. následujícím způsobem:

Karel Novák
Balíkovna
290 01 Poděbrady 1

Při pořizování adresního údaje do aplikace POL k editaci údaje „Balíkovna“ slouží zaškrtávací pole v obrazovce pořizování/opravy adresáta. Po jeho zakliknutí se v adrese automaticky zobrazuje povinný údaj „Balíkovna“ a adresní údaje není možné použít pro jiný typ zásilky než pro Balík Do Balíkovny. Je zde prováděna kontrola na seznam provozoven, kam lze tento produkt směrovat. V případě, kdy editované PSČ nenáleží provozovně, k níž je směrování zásilek typu NB – Balík Do balíkovny povoleno, není umožněno adresáta do Přehledu adresátů uložit a zobrazí se up. hlášení „Neplatná adresa Balíkovny“. U adresáta označeného příznakem Obchodní psaní nelze tento druh adresy použít