8.5.5 Pořízení zásilky se sl. 70 – Vícekusová zásilka

Hlavní zásilka VK
Ruční pořízení zásilek se sl. Vícekusová zásilka – u první hlavní zásilky je třeba zvolit službu 70 – „Vícekusová zásilka“ (dále jen VK), poté je zpřístupněno pole Počet VK, do kterého se zadá celkový počet odesílaných zásilek v rozmezí 2 – 5ks. Nyní je nutné provést uložení hl. zásilky VK potvrzením pole „Uložit“. K hl. zásilce je po uložení automaticky přiřazen chybový stav a zobrazí se upozorňující hlášení „“Nebyly pořízeny všechny VK zásilky!“. Chybový stav 23 a zobrazí se upozorňující hlášení se u hl. zásilky bude zobrazovat do doby, než k ní budou pořízeny všechny přidružené zásilky. Pro pořízení přidružených zásilek VK slouží tlačítko „VK“. Tlačítko se zobrazí a je přístupné pouze po uložení hlavní zásilky VK.

24
Obrázek: Pořízení hlavní zásilky

Tlačítka

Přidružená zásilka VK
Po kliknutí na tlačítko „VK“ se zobrazí samostatná pořizovací tabulka „Vícekusová zásilka – Přidružené zásilky VK“. Hlavní zásilka VK má vždy číslo 1, každé další pořízené přidružené zásilce je přiřazeno samostatné ID číslo a pořadové číslo zásilky, které je generováno automaticky. V pořizovací tabulce Vícekusová zásilka – Přidružené zásilky VK je možné editovat pouze pole „Hmotnost“ a „ID zásilky“. ID zásilky je možné vyplnit ručně nebo přenést ČK snímačem Pokud je pole ID zásilky ponecháno prázdné, aplikace jej po potvrzení pole „Uložit“ automaticky vygeneruje. Doplňkové sl. je možné zvolit u hl. zásilky VK, ze které jsou k přidruženým zásilkám rovněž přenášeny adresní údaje a u jednotlivých přidružených zásilek lze zadat doplňkovou službu rozměrové kategorie S,M,L nebo XL, doplňkovou službu Do ruky nad 30 kg (pokud byla k dispozici u hlavní zásilky) a doplňkovou službu Neklopit. Po pořízení všech přidružených VK zásilek jsou jednotlivá editovatelná pole neaktivní (šedivá). Pro smazání přidružených zásilek VK je nutné provést jejich výběr pomocí zaškrtávacího pole nebo volbou „Označit.“, kdy je následně provedeno kliknutí na tlačítko „Smazat označené“. Po kliknutí na tuto volbu budou zásilky odstraněny ze seznamu.

25
Obrázek: Vícekusová zásilka – Přidružené zásilky VK

26
Přidružená zásilka VK se sl. 29 – Do ruky nad 30kg

Možná nastavení v menu „Vícekusová zásilka“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet zásilek na stránku:

Tlačítka