8.5.6 Pořízení zásilky se sl. 69 – Vícekusová zásilka II pro produkt Balík Nadrozměr

Hlavní zásilka VKII
Ruční pořízení zásilek se sl. Vícekusová zásilka – u první hlavní zásilky je třeba zvolit službu 69 – „Vícekus II“ (dále jen VKII). Pokud je pořizována BN se službou 69, jsou údaje Výška, Šířka a Délka povinné. Po zvolení služby je zpřístupněno pole Počet VK, do kterého se zadá celkový počet odesílaných zásilek v rozmezí 2 – 5ks. Nyní je nutné provést uložení hl. zásilky VKII potvrzením pole „Uložit“. K hl. zásilce je po uložení automaticky přiřazen chybový stav a zobrazí se upozorňující hlášení „“Nebyly pořízeny všechny VK zásilky!“. Chybový stav 27 a upozorňující hlášení se u hl. zásilky bude zobrazovat do doby, než k ní budou pořízeny všechny přidružené zásilky. Pro pořízení přidružených zásilek VKII slouží tlačítko „VK“. Tlačítko se zobrazí a je přístupné pouze po uložení hlavní zásilky VKII.

28
Obrázek: Pořízení hlavní zásilky

Tlačítka

Přidružená zásilka VKII
Po kliknutí na tlačítko „VK“ se zobrazí samostatná pořizovací tabulka „Vícekusová zásilka – Přidružené zásilky VK“. Hlavní zásilka VK má vždy číslo 1, každé další pořízené přidružené zásilce je přiřazeno samostatné ID číslo a pořadové číslo zásilky, které je generováno automaticky. V pořizovací tabulce Vícekusová zásilka – Přidružené zásilky VK je možné editovat pole:

Po pořízení všech přidružených VK zásilek jsou jednotlivá editovatelná pole neaktivní (šedivá). Pro smazání přidružených zásilek VK je nutné provést jejich výběr pomocí zaškrtávacího pole nebo volbou „Označit.“, kdy je následně provedeno kliknutí na tlačítko „Smazat označené“. Po kliknutí na tuto volbu budou zásilky odstraněny ze seznamu.

29
Obrázek: Vícekusová zásilka – Přidružené zásilky VKII

Možná nastavení v menu „Vícekusová zásilka“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet zásilek na stránku:

Tlačítka