8.5.10 Tisk na adresní štítky/alonže, obálky,- dobírkové Pk a Celních prohlášek

Pořízené údaje k zásilce je možné tisknout na vybraný formulář. Zásilky, ke kterým mají být vytištěna data na zvolený formulář, je nutné zatrhnout v zaškrtávacím poli. Následně se vybere ze seznamu na poli „Další akce“ volba „Generování tisku označených“.

30 31
Obrázek: Generování tisku označených

Po označení zásilek a výběru volby „Generování tisku označených“ se zobrazí tabulka „Volby tisku“, kde uživatel vybere tiskárnu ze seznamu povolených tiskáren (nastaveno v menu „Nastavení“ – „Tiskárny“). A také formulář ze seznamu formulářů povolených pro vybraný druh zásilky, pokud nejsou uloženy žádné vlastní vybrané formuláře pro tisk. Pokud jsou již uloženy nějaké vlastní vybrané formuláře pro tisk, jsou zobrazeny jen ty (opět kontrola na povolené formuláře pro jednotlivé druhy zásilek). Na adresní štítky bianco samostatné, bianco 4x (A4), alonž samostatná, HAŠ bianco – 4x, HAŠ bianco – samostatný, Adresní štítek A6 – 4x a obálky je doplněn tisk dobírkového trojúhelníku. U zásilek, u kterých je zadáno číslo jednací, je možno si jej vytisknout na formuláře typu obálek.

32
Obrázek: Volby tisku – Adresní štítek A6 – 4x

33
Obrázek: Volby tisku – obálka 1 – C6

Tlačítka

34
Obrázek: Stažení souboru

Tlačítka

35
Obrázek: Adobe Acrobat Reader DC

Pozn.: V případě tisku VK se na adresní štítek tiskne pořadové číslo zásilky/celkový počet zásilek VK a ID hlavní zásilky.

Tisk formulářů – je proveden z programu Adobe Reader ve volbě Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka pro výběr tiskárny a nastavení parametrů.

36
Obrázek: Tisknout

Nastavení tisku pro tisk formulářů formátu A4 (např. „Adresní štítek bianco 4x A4)
Měřítko stránky „Přizpůsobit nebo Skutečná velikost“. Nesmí být zatrženo „Zvolit zdroj papíru podle velikosti PDF“! Potvrzením tlačítka „OK“ se provede tisk údajů všech zatrhnutých vět na vybraný formulář.

37
Obrázek: Tisknout

Označení doručovacího pásma

Na základě PSČ adresáta zásilky a zvolených doplňkových služeb 1A, 1B, 14, 40 je na AŠ zásilek „Balík Do ruky“ tištěno pásmo doručení pomocí příznaku „A“ nebo „B“:
A = doručení běžnou doručovací pochůzkou;
B = doručení odpolední doručovací pochůzkou.
Pravidla pro označení zásilek pásmem doručení A, B:

Pásmo doručení A (je požadováno doručení dopolední doručovací pochůzkou)

Zásilka Balík Do ruky je označována písmenem A v případě, že na podání byla zvolena služba:

Zásilky Balík Do ruky jsou dále označovány písmenem A v případě, že jsou adresovány do lokalit, kde není zavedeno odpolední doručování. Toto v aplikaci POL probíhá automaticky na základě zadaného PSČ adresáta zásilky.

Pásmo doručení B (je požadováno doručení odpolední doručovací pochůzkou)

Zásilka Balík Do ruky je označena písmenem B v případě, že na podání byla zvolena služba:

Zásilky Balík do ruky jsou dále označovány písmenem B v případě, že u zásilky nebyla zvolena ani jedna ze služeb 1A, 1B a 40 s tím, že PSČ adresáta náleží časovému pásmu, kde je umožněno odpolední doručování. Toto v aplikaci POL probíhá automaticky na základě zadaného PSČ adresáta zásilky.

Informace o příslušných doručovacích pásmech v dané lokalitě jsou umístěny na webových stránkách České pošty s.p. (https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/zakaznicke-vystupy).

Nastavení tisku pro tisk formulářů samostatných dobírkových Pk A, C a obálek vložených do ručního podavače nastaveného na střed
Měřítko stránky „Žádné“. Musí být zatrženo „Zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky PDF“. Nesmí být zatrženo „Automaticky otáček a vystředit“! Ve vlastnostech tiskárny musí být vypnuta kontrola formátu papíru (nastavení vlastností každé tiskárny je individuální)! Potvrzením tlačítka „OK“ se provede tisk údajů všech zatrhnutých vět na vybraný formulář. Pokud nesouhlasí typ formuláře se zvoleným typem dobírky, platební doklad není vytištěn, a je zobrazeno informativní hlášení Nejsou žádná data pro tisk.

Celní prohlášky

Pokud jsou k zásilce pořízeny i data celní prohlášky je umožněno potisknout i vývozní doklady CN22 a CN23 (zadní strana těchto dokladů s popisem vyplnění je k nahlédnutí či vytištění v menu Nápověda – Dokumentace). Celní prohláška CN23 se tiskne v  případě, pokud bylo k zásilce pořízeno více jak 4 položky obsahu zboží. Uživatel po výběru zásilek a generování tisku může zvolit z formulářů CN22 nebo CN23, pokud dle dat zásilky/celní prohlášky není formulář vhodný, není vytištěn.

98
Obrázek: Adobe Reader- CN23

98
Obrázek: Adobe Reader- CN22

Pokud je požadováno tisknout doklad CN22 a zároveň je u zásilky evidována kategorie zboží „Vrácené dokumenty“ je tato kategorie tištěna jako Jiné a v komentáři je tištěn text „returned goods“.

Pokud jsou u zásilek typu Standardní balík do zahraničí (CS), Cenný balík do zahraničí (CV) uloženy více jak tři položky obsahu zásilky a u zásilek EMS do zahraničí více jak dvě, tak je na AŠ zásilky tištěn text „see CN23 attached“ (v poli pro celní popis obsahu), jinak jsou data k celním prohláškám tištěna na AŠ zásilky.

Obchodní balík do zahraničí (CE)
Pokud je pořízena zásilka typu Obchodní balík do zahraničí (CE) a u adresáta je uveden ISO kód státu, kde je povinný nový adresní štítek, je pro tyto státy umožněno vytisknout pouze nový typ adresního štítku Harmonizovaný štítek pro MZ produkty – samostatný, Harmonizovaný štítek pro MZ produkty – 4xA4 nebo Adresní štítek A6 – 4x. V případě, že jsou vybrány současně i zásilky s adresátem, jehož ISO toto nevyžaduje, je standardně zobrazen průnik možných formulářů. Vzhled AŠ je závislý na nepovinných doplňkových službách, které jsou u zásilky CE evidovány v datech (tyto je umožněno u zásilky uložit, pokud jsou u adresáta vyplněny kontaktní údaje – mobilní tel. číslo nebo e-mail):


Obrázek: Adresní štítek Obchodní balík do zahraničí- samostatný – bez dopl. sl.
98
Obrázek: Adresní štítek Obchodní balík do zahraničí- samostatný – s dopl. sl. Dodání zásilky do balíkomatu
98
Obrázek: Adresní štítek Obchodní balík do zahraničí- samostatný – s dopl. sl. Dodání zásilky na adresu pošty a Dodání zásilky na adresu obchodu