8.5.10 Pořízení zásilek s daty celní prohlášky

V aplikaci je umožněno k zásilkám pořizovat i data k celním prohláškám. Tyto vývozní doklady je také dále umožněno v aplikaci tisknout na formuláře CN22 a CN23.

U listovních zásilek, které jsou směrovány do zemí s povinností vyplnění celní prohlášky, není umožněno pořízení zásilky bez vyplnění povinných údajů k celní prohlášce, pokud má zásilka zadánu zároveň doplňkovou službu č. 43-Zboží, Dárek, Ostatní nebo č. 44 – Zboží – s VDD.
U balíkových zásilek, které jsou směrovány do zemí s povinností vyplnění celní prohlášky, není umožněno pořízení zásilky bez vyplnění povinných údajů k celní prohlášce – bez ohledu na doplňkovou službu č. 43-Zboží, Dárek, Ostatní nebo č. 44 – Zboží – s VDD.
Pokud jsou zásilky směrovány do zemí bez povinnosti vyplnění celní je rovněž umožněno pořídit data k celní prohlášce. Pokud je již vybrán jeden z parametrů/položek celní prohlášky, jsou dále uplatněny stejné kontroly, jako u povinně vyplňovaných celních prohlášek.
U zásilek, kde jsou pořizována data celních položek je povinné vyplnění hmotnosti.

Pořizování zásilek bez využití dat CS (Celní správy)
Pokud jsou zásilky směrovány do zemí bez povinnosti vyplnění celní prohlášky, je rovněž umožněno pořídit data k celní prohlášce. Pokud je již vybrán jeden z parametrů/položek celní prohlášky (kategorie zásilky nebo měna celní hodnoty), jsou při uložení zásilky tlačítkem „Uložit“ nebo tlačítkem „Přidat položku celní prohlášky“ dále uplatněny stejné kontroly, jako u povinně vyplňovaných celních prohlášek. Pokud je zásilka v pořádku uložena, je umožněno pořizovat data celní prohlášky (zobrazen jeden prázdný řádek). U zásilek, kde jsou pořizována data celních položek je povinné vyplnění hmotnosti.

Položky k celním prohláškám při pořizování dat k zásilce:

Zobrazené údaje pro pořizování dat celní prohlášky

K jedné zásilce je umožněno pořídit maximálně 99 položek obsahu zboží. Pro smazání položek je nutné provést jejich výběr pomocí checkboxu, kdy je následně provedeno kliknutí na tlačítko „Smazat označené“. Po kliknutí na tuto volbu jsou vybrané položky odstraněny ze seznamu.

Pořizování zásilek s využitím dat CS (Celní správy) – s MRN
Pro zásilky, u kterých byla zvolena doplňková služba č. 44 – Zboží s VDD probíhá po zadání osmnáctého znaku MRN načtení dat CS. Při načtení dat CS jsou u první zásilky zobrazeny všechny položky, které jsou přiřazeny danému MRN. Uživateli je umožněno vybrat si konkrétní položku (zatržením a potvrzením tlačítka „Přidat položku k zásilce“) a zbývající položky jsou zobrazeny u další pořizované zásilky se stejným MRN. Všechny údaje celní prohlášky jsou povinné a při uložení probíhá kontrola na jejich vyplnění a správný formát. Pokud je v datech celní prohlášky indikována chyba, je příslušný řádek označen červenou ikonou.

30
Obrázek: Pořízení zásilek a dat celní prohlášky bez dat Celní správy

30
Obrázek: Pořízení zásilek s využitím dat CS (s MRN)

30
Obrázek: Data celní prohlášky

30
Obrázek: Data celní prohlášky s chybnými údaji

Tlačítka při pořizování dat celních prohlášek