8.5.8 Pořízení doplňkových služeb vztahujících se k výběru doby doručování

U zásilek Balík Do ruky je umožněno pořizovat popř. importovat doplňkové služby, které přímo ovlivňují „pásmo“ doručení zásilky (A=dopolední doručovací pochůzka nebo B=odpolední doručovací pochůzka):

U zásilek Balík Do ruky s garantovaným časem dodání (prefix DE) není toto rozlišení doručování umožněno, tento typ zásilky je vždy doručován v pásmu „A“. Sl. 1B je umožněno zvolit pouze v případě, že dodací pošta pro PSČ adresáta poskytuje doručení odpolední pochůzkou – tzn., služba 1B se zobrazí pouze u takového adresáta, u kterého jeho PSČ splňuje možnost odpoledního doručení.
U zásilek Balík Do ruky (DR, DV), které jsou adresovány do krajských měst, je povinné zadat doplňkovou službu 1A nebo 1B. Pokud není u zásilky zvolena žádná z doplňkových služeb 1A nebo 1B, je při uložení zásilky zobrazena hláška „Musí být vybrána alespoň jedna ze služeb „Doruč. 8-14 hod“ nebo „Doruč. 13-19 hod“!“ a zásilku není možné do doby výběru jedné z těchto doplňkových služeb uložit.
U adresáta s indikací FO (fyzická osoba) je automaticky přednastavena doplňková služba 1B, tuto je umožněno změnit.
U adresáta s indikací PO (právnická osoba) je automaticky přednastavena doplňková služba 1A, tuto je umožněno změnit.

Pokud není u importovaných zásilek uvedena doplňková služba 1A nebo 1B:

  - je u adresáta PO - v souboru je uvedena položka subjekt s hodnotou „P“ nebo název adresáta obsahuje údaje "s.r.o", "a.s." apod. (viz kap. Vysvětlení některých pojmů, zkratek a funkcionalit používaných v aplikace PodáníOnline) nebo je vyplněno IČ nebo DIČ) automaticky doplněna sl. 1A – Doruč. 8-14 hod.

  - není u adresáta FO (v souboru je uvedena položka subjekt s hodnotou „F“ nebo název adresáta neobsahuje údaje "s.r.o" nebo "a.s." a není vyplněno IČ nebo DIČ) provedeno doplnění sl. časových pásem s tím, že zásilka je naimportována jako OK (zelená ikona). V případě, že je ale u této zásilky prováděna oprava v ručním vstupu, volba jedné ze sl. 1A nebo 1B je povinná.